BlackBerry Bold 9650 - Možnosti seznamu kontaktů

background image

Možnosti seznamu kontaktů

Vypnutí výzvy zobrazované před odstraněním položek

Výzvu, která se zobrazuje před odstraněním zpráv, protokolů hovorů, kontaktů, položek kalendáře, úkolů, poznámek
nebo hesel, můžete vypnout.
1. Na domovské obrazovce klikněte na ikonu aplikace, která vás vyzývá před odstraněním položek.
2. Stiskněte klávesu

> Možnosti.

3. V případě potřeby klikněte na položku Obecné možnosti.
4. Zrušte zaškrtnutí políčka Potvrdit odstranění.
5. Stiskněte klávesu

> Uložit.

Uživatelská příručka

Kontakty

185

background image

Změna možností zobrazení pro kontakty

Můžete změnit způsob zobrazení kontaktů ve všech aplikacích, včetně aplikací telefon, seznam zpráv, seznam
kontaktů a kalendář.
1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na možnost Zadávání a vkládání textu > Jazyk.
3. Změňte pole Jednotné zobrazení jména.
4. Stiskněte klávesu

> Uložit.

Zobrazení počtu kontaktů uložených v zařízení

1. Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Kontakty.
2. Stiskněte klávesu

> Možnosti.

3. Klikněte na seznam kontaktů.

V poli Počet položek se zobrazuje počet kontaktů uložených v seznamu kontaktů.

Seřazení kontaktů nebo úkolů

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce Aplikace klikněte na ikonu Kontakty nebo na ikonu Úkoly.
2. Stiskněte klávesu

> Možnosti.

3. V případě potřeby klikněte na položku Obecné možnosti.
4. Změňte nastavení v poli Seřadit podle.
5. Stiskněte klávesu

> Uložit.