BlackBerry Bold 9650 - Osobní distribuční seznamy

background image

Osobní distribuční seznamy

Vytvoření osobního distribučního seznamu

Osobní distribuční seznamy lze vytvářet při posílání e-mailových zpráv, zpráv PIN nebo textových zpráv. Osobní
distribuční seznamy vytvořené v zařízení BlackBerry® se nezobrazují v aplikaci elektronické pošty v počítači.

1. Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Kontakty.
2. Stiskněte klávesu

> Nová skupina.

3. Zadejte název osobního distribučního seznamu.
4. Stiskněte klávesu

> Přidat člena.

5. Klikněte na kontakt.
6. Chcete-li přidat další kontakt, opakujte kroky 4 až 5.
7. Stiskněte klávesu

> Uložit skupinu.

Změna nebo odstranění osobního distribučního seznamu

1. Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Kontakty.
2. Zvýrazněte osobní distribuční seznam.
3. Stiskněte klávesu

.

• Chcete-li změnit osobní distribuční seznam, klikněte na možnost Upravit skupinu. Klikněte na kontakt.

Klikněte na možnost Přidat člena, Změnit člena nebo Odstranit člena. Stiskněte klávesu

> Uložit

skupinu.

• Chcete-li odstranit osobní distribuční seznam, klikněte na možnost Odstranit skupinu > Odstranit.

Poznámka: Pokud odstraníte kontakt z osobního distribučního seznamu, v seznamu kontaktů zůstane zachován.

Uživatelská příručka

Kontakty

184