BlackBerry Bold 9650 - Přizpůsobení kontaktů

background image

Přizpůsobení kontaktů

Přidání obrázku kontaktu pro ID volajícího

1. Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Kontakty.
2. Zvýrazněte kontakt.
3. Stiskněte klávesu

> Upravit.

4. Stiskněte klávesu

> Přidat obrázek.

5. Vyhledejte obrázek, zvýrazněte jej a poté na něj klikněte.
6. V případě potřeby přesuňte rámeček pro oříznutí na část obrázku, kterou chcete použít.
7. Stiskněte klávesu

> Oříznout a Uložit.

8. Stiskněte klávesu

> Uložit.

Uživatelská příručka

Kontakty

180

background image

Související informace

Obrázky kontaktů se neustále mění, 187

Změna nebo odstranění obrázku kontaktu

1. Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Kontakty.
2. Zvýrazněte kontakt.
3. Stiskněte klávesu

> Upravit.

4. Zvýrazněte obrázek kontaktu.

• Obrázek kontaktu změníte stisknutím klávesy

> Nahradit obrázek. Zvýrazněte obrázek. Stiskněte

klávesu

> Vybrat.

• Obrázek kontaktu odstraníte stisknutím klávesy

> Odstranit obrázek.

5. Stiskněte klávesu

> Uložit.

Související informace

Obrázky kontaktů se neustále mění, 187

Kategorie

Lze vytvořit kategorie pro uspořádání kontaktů, úkolů a poznámek do skupin. Na základě kategorií můžete omezit,
které kontakty, úkoly a poznámky budou zobrazeny.

U názvů kategorií se nerozlišují malá a velká písmena. Kontaktu, úkolu nebo poznámce může být přiřazeno více
kategorií. Používáte-li aplikaci IBM® Lotus Notes®, můžete úkolu v zařízení BlackBerry® přiřadit více kategorií, ale
pouze jedna kategorie bude synchronizována s úkolem v aplikaci Lotus Notes.

Kategorie jsou sdíleny seznamem kontaktů, seznamem úkolů a seznamem poznámek a změny provedené v jedné
aplikaci se projeví ve všech aplikacích.

Třídění kontaktů, úkolů nebo poznámek

1. Při vytváření nebo změně kontaktu, úkolu nebo poznámky stiskněte klávesu

> Kategorie.

2. Zaškrtněte políčko vedle kategorie.
3. Stiskněte klávesu

> Uložit.

Chcete-li odstranit kategorii pro kontakt, úkol nebo poznámku, zrušte zaškrtnutí políčka vedle kategorie.

Vytvoření kategorie pro kontakty, úkoly nebo poznámky

Můžete vytvořit kategorie, které slouží pro uspořádání položek v aplikaci Kontakty, v aplikaci Úkoly a v aplikaci
Poznámkový blok.
1. Na domovské obrazovce nebo ve složce Aplikace klikněte na ikonu Kontakty, Úkoly nebo Poznámkový blok.
2. Stiskněte klávesu

> Filtr.

3. Stiskněte klávesu

> Nový.

Uživatelská příručka

Kontakty

181

background image

4. Zadejte název kategorie.
5. Stiskněte na klávesnici klávesu .

Chcete-li odstranit kategorii, zvýrazněte ji. Stiskněte klávesu

> Odstranit.