BlackBerry Bold 9650 - Synchronizace kontaktů

background image

Synchronizace kontaktů

Synchronizace

Funkce synchronizace dat organizátoru je určena pro synchronizaci dat organizátoru (kontakty, záznamy kalendáře,
úkoly a poznámky) mezi zařízením smartphone BlackBerry® účastníka a aplikací elektronické pošty v počítači
prostřednictvím bezdrátové sítě.

Funkce bezdrátového slučování e-mailu je určena pro slučování e-mailových zpráv mezi zařízením smartphone
účastníka a e-mailovou aplikací v počítači prostřednictvím bezdrátové sítě. Pokud účastník uloží nebo odstraní e-
mailové zprávy v zařízení smartphone, tyto e-mailové zprávy by měly být uloženy nebo odstraněny také v aplikaci
elektronické pošty. Stejně tak by se měly projevit v zařízení smartphone všechny změny, které účastníci provedou
v e-mailových zprávách v aplikaci elektronické pošty.

Ve vzácných případech, kdy zařízení smartphone nerozpozná pole v kontaktu, záznamu kalendáře nebo e-mailovém
účtu, nelze některá data nebo e-mailové zprávy synchronizovat nebo sloučit.

Pokud není bezdrátová synchronizace nebo bezdrátové slučování e-mailu pro zařízení smartphone dostupné nebo
účastník tyto funkce vypnul, lze pro synchronizaci dat organizátoru a emailových zpráv použít synchronizační nástroj
aplikace BlackBerry® Desktop Software. Další informace naleznete v nápovědě v aplikaci BlackBerry Desktop
Software.

Společnost Research In Motion doporučuje pravidelně vytvářet a ukládat do počítače záložní soubor, obzvláště před
aktualizací softwaru. Udržování aktuálního záložního souboru ve vašem počítači umožňuje obnovu dat zařízení
v případě, že dojde ke ztrátě, krádeži nebo poškození zařízení z neočekávaných důvodů.

Synchronizace dat organizátoru přes bezdrátovou síť

Společnost Research In Motion doporučuje pravidelně vytvářet a ukládat do počítače záložní soubor, obzvláště před
aktualizací softwaru. Udržování aktuálního záložního souboru ve vašem počítači umožňuje obnovu dat zařízení
v případě, že dojde ke ztrátě, krádeži nebo poškození zařízení z neočekávaných důvodů.

1. V aplikaci Kontakty, Kalendář, Úkoly nebo Poznámkový blok stiskněte klávesu

> Možnosti.

2. V případě potřeby klikněte na kalendář nebo seznam kontaktů.
3. Zaškrtněte políčko Bezdrátová synchronizace.
4. Stiskněte klávesu

> Uložit.

Uživatelská příručka

Kontakty

182

background image

Pokud používáte službu BlackBerry® Internet Service, musíte k synchronizaci dat kalendáře používat synchronizační
nástroj aplikace BlackBerry® Desktop Software. Další informace naleznete v nápovědě v aplikaci BlackBerry
Desktop Software.

Související informace

Po synchronizaci se některé znaky v záznamech kalendáře nezobrazují správně, 177
Konflikty synchronizace, 80

Zálohování a obnovení dat zařízení

Pokud jste do počítače nainstalovali aplikaci BlackBerry® Desktop Software, můžete zálohovat a obnovit většinu dat
zařízení BlackBerry, včetně zpráv, dat organizátoru, písma, uložených hledání a záložek prohlížeče pomocí nástroje
zálohy a obnovy aplikace BlackBerry Desktop Software. Další informace naleznete v nápovědě aplikace BlackBerry
Desktop Software.

Pokud váš e-mailový účet využívá server BlackBerry® Enterprise Server, měli byste být schopni obnovit
synchronizovaná data organizátoru do zařízení prostřednictvím bezdrátové sítě. Chcete-li obnovit synchronizovaná
data organizátoru přes bezdrátovou síť, musíte mít heslo pro aktivaci. Další informace získáte u správce systému.

Společnost Research In Motion doporučuje pravidelně vytvářet a ukládat do počítače záložní soubor, obzvláště před
aktualizací softwaru. Udržování aktuálního záložního souboru ve vašem počítači umožňuje obnovu dat zařízení
v případě, že dojde ke ztrátě, krádeži nebo poškození zařízení z neočekávaných důvodů.

Konflikty synchronizace

Ke konfliktům synchronizace dochází při změně téže e-mailové zprávy nebo položky dat organizátoru v zařízení
BlackBerry® a v e-mailové aplikaci v počítači.

Pokud e-mailové zprávy slučujete pomocí bezdrátového slučování e-mailů v zařízení, lze nastavit, zda mají mít při
konfliktu slučování e-mailu přednost e-mailové zprávy v zařízení nebo v počítači.

Pokud synchronizujete data organizátoru pomocí bezdrátové synchronizace dat, při konfliktu synchronizace dat
budou mít před daty organizátoru v zařízení přednost data organizátoru v počítači.

Společnost Research In Motion doporučuje pravidelně vytvářet a ukládat do počítače záložní soubor, obzvláště před
aktualizací softwaru. Udržování aktuálního záložního souboru ve vašem počítači umožňuje obnovu dat zařízení
v případě, že dojde ke ztrátě, krádeži nebo poškození zařízení z neočekávaných důvodů.

Související informace

Synchronizace dat organizátoru přes bezdrátovou síť, 174
Po synchronizaci se některé znaky v záznamech kalendáře nezobrazují správně, 177

Uživatelská příručka

Kontakty

183

background image

Správa konfliktů synchronizace dat

Způsob řešení konfliktů, které se vyskytují během synchronizace dat organizátoru, můžete změnit vypnutím
bezdrátové synchronizace dat, změnou možností řešení konfliktů a synchronizací dat organizátoru pomocí
synchronizačního nástroje aplikace BlackBerry® Desktop Software. Další informace o správě konfliktů, které se
vyskytují během synchronizace dat organizátoru, naleznete v nápovědě k aplikaci BlackBerry Desktop Software.