BlackBerry Bold 9650 - Vícenásobné seznamy kontaktů

background image

Vícenásobné seznamy kontaktů

Vícenásobné seznamy kontaktů

Pokud je zařízení BlackBerry® spojeno s více e-mailovými účty, můžete mít v zařízení kontakty z každého e-
mailového účtu. Je-li například zařízení spojeno s pracovním e-mailovým účtem a osobním e-mailovým účtem,
budete možná moci zobrazit v zařízení seznam pracovních kontaktů a seznam osobních kontaktů. Další informace
získáte u poskytovatele bezdrátových služeb.

Zobrazení jiného seznamu kontaktů

1. Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Kontakty.
2. Stiskněte klávesu

> Vybrat kontakty.

3. Klikněte na seznam kontaktů.

Změna výchozího seznamu kontaktů

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na možnost Zařízení > Upřesnit nastavení systému. > Výchozí služby.
3. Změňte nastavení v poli Seznam kontaktů (SYNCHRONIZACE).
4. Stiskněte klávesu

> Uložit.