BlackBerry Bold 9650 - Základní informace o kontaktech

background image

Základní informace o kontaktech

Přidání kontaktu

Chcete-li přidat kontakt pomocí aplikace Kontakty, klikněte na domovské obrazovce na ikonu Kontakty. V horní
části obrazovky klikněte na možnost Nový kontakt. Zadejte kontaktní informace. Stiskněte klávesu

>

Uložit.

Chcete-li přidat kontakt ze zprávy, protokolu hovoru nebo webové stránky, zvýrazněte jméno, číslo nebo e-
mailovou adresu příslušného kontaktu. Stiskněte klávesu

> Přidat ke kontaktům. V případě potřeby

přidejte kontaktní údaje. Stiskněte klávesu

> Uložit.

Vytvoření vlastního pole pro kontakt

Vlastní pole pro kontakt může sloužit k uložení informací, které si o kontaktu chcete zapamatovat. Například můžete
přidat vlastní pole pojmenované Sportovní družstvo nebo Oblíbená barva. Pokud pro kontakt vytvoříte vlastní pole,
zobrazí se u všech kontaktů.
1. Pokud přidáte nebo změníte kontakt, v části Vlastní pole klikněte na možnost Přidat vlastní pole.
2. Klikněte na pole.
3. Stiskněte klávesu

> Změnit název pole.

4. Chcete-li změnit název pole, umístěte kurzor do pole. Stiskněte klávesu

> Změnit název pole. Zadejte

název pole. Stiskněte na klávesnici klávesu .

5. Zadejte informaci, kterou chcete přidat k vlastnímu poli.
6. Stiskněte klávesu

> Uložit.

Pole kontaktů přizpůsobená v zařízení BlackBerry® můžete synchronizovat s aplikací elektronické pošty v počítači.
Další informace o synchronizaci polí kontaktu naleznete v nápovědě aplikace BlackBerry® Desktop Software.

Související informace

Data z pole v seznamu kontaktů se nezobrazují v počítači, 186

Přidání prodlevy nebo čekání na telefonní číslo

Pro oddělení doplňkových čísel, například hesla nebo čísla pobočkové stanice, od hlavního telefonního čísla použijte
čekání nebo prodlevu. Po vytočení hlavního telefonního čísla zařízení BlackBerry® učiní před vytočením
doplňkových čísel přestávku (prodlevu) nebo vyzve k jejich zadání (čekání).

1. Po zadání hlavní části telefonního čísla do pole pro telefonní číslo stiskněte klávesu

.

2. Klikněte na položku Přidat prodlevu nebo Přidat čekání.
3. Zadejte doplňková čísla.

Uživatelská příručka

Kontakty

179

background image

4. Stiskněte klávesu

> Uložit.

Změna nebo odstranění kontaktu

1. Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Kontakty.
2. Zvýrazněte kontakt.
3. Stiskněte klávesu

.

• Informace o kontaktu upravíte kliknutím na možnost Upravit. Změňte kontaktní informace. Stiskněte klávesu

> Uložit.

• Chcete-li odstranit kontakt, klikněte na možnost Odstranit.

Hledání kontaktu v adresáři organizace

Chcete-li provést tento úkol, musí váš pracovní e-mailový účet používat server BlackBerry® Enterprise Server, který
tuto funkci podporuje. Další informace získáte u správce.

1. Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Kontakty.
2. Stiskněte klávesu

> Vyhledávání.

3. Zadejte část nebo celé jméno kontaktu.
4. Stiskněte na klávesnici klávesu .
5. Stiskněte klávesu

.

• Chcete-li přidat kontakt do seznamu kontaktů, klikněte na položku Přidat ke kontaktům.
• Chcete-li přidat všechny kontakty, klikněte na položku Přidat vše ke kontaktům.
• Informace o kontaktu zobrazíte kliknutím na položku Zobrazit.
• Chcete-li odstranit kontakt z výsledků vyhledávání kontaktů, klikněte na položku Odstranit.
• Chcete-li odstranit výsledky vyhledávání kontaktů, klikněte na položku Odstranit vyhledávání.
• Nové vyhledávání kontaktů spustíte kliknutím na položku Vyhledávání.