BlackBerry Bold 9650 - Klávesové zkratky pro média

background image

Klávesové zkratky pro média

V závislosti na používaném jazyku pro zadávání textu nemusí být některé klávesové zkratky k dispozici.

Zvukové a video soubory

Pozastavení zvukového nebo video souboru

Stiskněte klávesu

na horní straně zařízení

BlackBerry®.

Obnovení přehrávání zvukového nebo video souboru

Stiskněte klávesu

.

Přehrání další skladby

Stiskněte a podržte klávesu Zvýšení hlasitosti na pravé
straně zařízení.

Přehrání předchozí skladby

Stiskněte a podržte klávesu Snížení hlasitosti na pravé
straně zařízení.

Uživatelská příručka

Média

147

background image

Zapnutí funkce zesílení zvuku při použití náhlavní
soupravy

Při přehrávání zvukového nebo video souboru stiskněte
klávesu Zvýšení hlasitosti, dokud nedosáhnete
nejvyšší úrovně hlasitosti, a potom klávesu Zvýšení
hlasitosti
stiskněte znovu rychle čtyřikrát.

Obrázky

Přiblížení

Stiskněte klávesu 3.

Oddálení

Stiskněte klávesu 9.

Posunutí nahoru

Stiskněte klávesu 2.

Posunutí dolů

Stiskněte klávesu 8.

Posunutí doprava

Stiskněte klávesu 6.

Posunutí doleva

Stiskněte klávesu 4.

Otočit

Stiskněte klávesu L.

Fotoaparát a videokamera

Přiblížení před pořízením obrázku nebo nahráním videa

Stiskněte klávesu Zvýšení hlasitosti.

Oddálení před pořízením obrázku nebo nahráním videa

Stiskněte klávesu Snížení hlasitosti.

Pořízení obrázku

Stiskněte pravou klávesu Komfort na straně zařízení.