BlackBerry Bold 9650 - Obrázky

background image

Obrázky

Přiblížení či oddálení, posunutí nebo otočení obrázku

U obrázku proveďte jednu z následujících akcí:

• Chcete-li obrázek přiblížit, klikněte trackpadem.
• Chcete-li obrázek oddálit, stiskněte klávesu

.

• Chcete-li posunout přiblížený obrázek, posuňte prst po trackpadu libovolným směrem.
• Chcete-li obrázek otočit, stiskněte klávesu

> Otočit.

Uložení obrázku z textové zprávy nebo webové stránky

Soubory obrázků typu .jpg, .png, .gif nebo .bmp můžete ukládat do paměti zařízení BlackBerry® nebo na paměťovou
kartu.
1. Otevřete obrázkovou přílohu v textové zprávě nebo zvýrazněte obrázek na webové stránce.
2. Stiskněte klávesu

> Uložit obrázek > Uložit.

Uživatelská příručka

Média

136

background image

Použití obrázku jako tapety zařízení

1. Na domovské stránce klikněte na ikonu Média > Obrázky.
2. Procházet obrázek.
3. Stiskněte klávesu

> Nastavit jako tapetu.

Související informace

Displej se změnil, 211

Zobrazení obrázků jako prezentace

Prezentace postupně zobrazuje všechny obrázky v kategorii nebo složce.
1. Na domovské stránce klikněte na ikonu Média > Obrázky.
2. Klikněte na kategorii.
3. Zvýrazněte obrázek.
4. Stiskněte klávesu

> Zobrazit prezentaci.

Prezentaci zavřete stisknutím klávesy

.

Změna počtu sekund mezi zobrazením obrázků v prezentaci

1. Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Média.
2. Stiskněte klávesu

> Možnosti médií.

3. Změňte pole Interval prezentace.
4. Stiskněte klávesu

> Uložit.

Zobrazení obrázků v režimu zobrazení seznamu nebo zobrazení
miniatur

1. Na domovské stránce klikněte na ikonu Média > Obrázky.
2. Klikněte na kategorii.
3. Stiskněte klávesu

> Zobrazit seznam nebo Zobrazit miniatury.

Vytvoření složky s obrázky

1. Na domovské stránce klikněte na ikonu Média > Obrázky.
2. Stiskněte klávesu

> Nová složka.

3. V případě potřeby změňte umístění, ve kterém je složka vytvořena.
4. Zadejte název složky.
5. Klikněte na tlačítko OK.

Uživatelská příručka

Média

137

background image

Import obrázků do aplikace Obrázky

Po importu obrázků z jiných složek ve vašem zařízení BlackBerry® nebo z paměťové karty do aplikace Obrázky
získáte přístup ke svým obrázkům a zároveň zůstanou zachována vaše stávající struktura složek i umístění souborů.

1. Na domovské stránce klikněte na ikonu Média > Obrázky.
2. Stiskněte klávesu

> Importovat obrázky. Objeví se složky obsahující obrázky, které nejsou uloženy do

složky Knihovna obrázků nebo Obrázky z fotoaparátu.

3. Zaškrtněte políčka vedle složek, které chcete importovat.
4. Klikněte na možnost Importovat obrázky.

Chcete-li z aplikace Obrázky složky odstranit, pak příslušnou složku zvýrazněte. Stiskněte klávesu

> Odebrat

z knihovny. Složky, které jste importovali, zůstanou ve svém původním umístění, avšak budou odstraněny
z aplikace Obrázky.

Chcete-li trvale odstranit složky z aplikace Obrázky i z paměti zařízení či paměťové karty, a to včetně všech souborů,
které nepředstavují obrázky a které nejsou v aplikaci Obrázky ve složkách viditelné, pak příslušnou složku
zvýrazněte. Stiskněte klávesu

> Odstranit. Složky, které jste importovali, budou odstraněny ze svých umístění

v paměti zařízení nebo na paměťové kartě.

Nalezení obrázku pořízeného fotoaparátem

Obrázky pořízené fotoaparátem jsou ukládány do složky Obrázky z fotoaparátu v aplikaci Obrázky. Pokud své
obrázky uložíte do jiných složek, ve složce Obrázky z fotoaparátu se nebudou nadále zobrazovat.

1. Na domovské stránce klikněte na ikonu Média > Obrázky.
2. Klikněte na složku Obrázky z fotoaparátu.