BlackBerry Bold 9650 - Odstraňování problémů s médii

background image

Odstraňování problémů s médii

Zařízení nepoužívá správný vyzváněcí tón nebo tapetu

Používáte-li vyzváněcí tón nebo obrázek tapety zašifrovaný v paměti zařízení nebo na paměťové kartě pomocí hesla
zařízení BlackBerry®, zařízení při vynulování odemkněte.

Související informace

Zamknutí zařízení, 264

Některé pořízené snímky jsou rozmazané

Za špatných světelných podmínek může fotoaparát nedostatek expozice kompenzovat nižší rychlostí závěrky. Pokud
fotoaparátem pohnete před cvaknutím závěrky, snímek může být rozmazaný. Pokud fotoaparát používá nižší
rychlost závěrky, ve spodní části obrazovky se objeví indikátor v podobě vykřičníku.

Uživatelská příručka

Média

148

background image

V závislosti na modelu zařízení BlackBerry® je možné, že budete moci snížit rozmazanost snímků, která je
způsobena nepatrnými pohyby fotoaparátu, zapnutím stabilizace obrazu v možnostech fotoaparátu.

Osvětlení tmavne nebo se vypíná

Má-li fotoaparát blesk, v okamžiku, kdy nabití baterie klesne pod 20 %, se sníží úroveň osvětlení bleskem, aby byla
ušetřena zásoba energie v baterii. Při nízkých teplotách, pokud úroveň nabití baterie klesne pod 20 procent, se
osvětlení může vypnout.

Některé funkce nejsou v zařízení dostupné

Na dostupnost určitých funkcí zařízení BlackBerry® může mít vliv řada okolností, například model zařízení a plán
vašich bezdrátových služeb.

V závislosti na plánu služeb odesílání zpráv nemusí být dostupné některé funkce nebo možnosti v možnostech
zprávy na obrazovce Předvolby e-mailu.

Pokud váš s e-mailový účet používá server BlackBerry® Enterprise Server, některé funkce nemusejí být vaší
organizací nastaveny nebo vám užívání některých funkcí nebo možností nebylo umožněno. Pokud vám správce
nějakou možnost nastavil, objeví se vedle pole možností červený indikátor zámku.

Další informace o funkcích dostupných v zařízení vám podá poskytovatel bezdrátových služeb nebo správce,
případně můžete navštívit webové stránky

www.blackberry.com/go/devices

.

Související informace

Dostupnost funkcí, 18

Nelze uložit mediální soubory

Paměť nebo paměťová karta zařízení BlackBerry® zřejmě nemá dostatek volné paměti k uložení mediálních
souborů.

Zkuste následující kroky:

Pokud se pokoušíte uložit mediální soubor do paměti zařízení, odstraňte ze zařízení stará data nebo zprávy.

Pokud se mediální soubor pokoušíte uložit na paměťovou kartu, odstraňte staré mediální soubory.

V možnostech aplikace fotoaparát ověřte, zda v poli Velikost obrázku není nastavena hodnota Velké. Velké
obrázky potřebují více paměti než menší obrázky.

Související informace

Odstraňování zpráv, 68
Přesunutí, přejmenování nebo odstranění souboru, 121

Nelze otevřít mediální soubory

Zkuste provést jednu z následujících akcí:

Uživatelská příručka

Média

149

background image

Pokud se pokoušíte otevřít mediální soubor v zařízení BlackBerry® připojeném k počítači, odpojte zařízení od
počítače.

Pokud se pokoušíte otevřít mediální soubor v počítači s použitím zařízení jako jednotky USB, ověřte, zda jste
zavřeli možnosti přenosu médií v aplikaci BlackBerry® Desktop Software.

Pokud jste mediální soubory na paměťové kartě zašifrovali pomocí šifrovacího klíče vygenerovaného zařízením
BlackBerry a pokoušíte se otevřít zašifrovaný mediální soubor v počítači nebo v jiném zařízení BlackBerry, než
které jste použili k zašifrování souboru, vložte paměťovou kartu do zařízení BlackBerry, které jste použili
k zašifrování souboru. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti. Klikněte na možnost
Zabezpečení > Šifrování. V části Paměťová karta změňte pole Režim na hodnotu Heslo zařízení.

Související informace

Informace o šifrování souborů, 143

Zařízení nerozeznává paměťovou kartu

Pokuste se provést jednu z následujících akcí:

Zkontrolujte, zda jste do zařízení BlackBerry® správně vložili paměťovou kartu. Další informace o vkládání
paměťové karty do zařízení najdete v tištěné dokumentaci dodávané se zařízením.

Pokud se v možnostech paměťové karty objeví zpráva vyzývající k formátování paměťové karty, odpojte zařízení
od počítače. Zformátujte paměťovou kartu.
POZOR: Zformátováním paměťové karty z ní odstraníte všechny soubory.

Související informace

Opravné soubory uložené na paměťové kartě nebo v zařízení, 142

Nelze najít podcasty

Obsah podcastů, který je označen jako nevhodný pro děti a mladistvé, se v aplikaci Podcast nezobrazí, pokud
nemáte zapnutou možnost Zobrazit obsah nevhodný pro děti a mladistvé.

Obrazovka přehrávače médií se zavře

Pokud na určitou dobu pozastavíte nebo zastavíte přehrávání multimediálního souboru, obrazovka přehrávače médií
se zavře, aby se optimalizoval výkon zařízení BlackBerry®. Zakázat zavření obrazovky přehrávače médií nebo
nastavit časový limit pro zavření obrazovky přehrávače médií lze v možnostech médií.

Související informace

Změna časového limitu pro ukončení obrazovky přehrávače médií, 129

Uživatelská příručka

Média

150