BlackBerry Bold 9650 - Podcasty

background image

Podcasty

Přehrání mediálního souboru

1. Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Média.
2. Klikněte na typ média.
3. V případě potřeby klikněte na kategorii.

Uživatelská příručka

Média

129

background image

4. Klikněte na mediální soubor.
5. Pokud se v dolní části obrazovky nezobrazí ovládací prvky pro média, klikněte trackpadem.

• Chcete-li mediální soubor přehrát, klikněte na ikonu .
• Chcete-li mediální soubor pozastavit, klikněte na ikonu .
• Chcete-li mediální soubor zastavit, klikněte na ikonu .
• Chcete-li přejít k dalšímu mediálnímu souboru, klikněte na ikonu .
• Chcete-li přejít k předchozímu mediálnímu souboru nebo na začátek aktuálně přehrávaného mediálního

souboru, klikněte na ikonu .

• Chcete-li mediální soubor rychle převíjet vpřed nebo převíjet zpět, klikněte na panel průběhu. Posuňte prstem

po trackpadu doprava nebo doleva. Znovu klikněte na panel průběhu.

Nastavení hlasitosti

Hlasitost zvýšíte stisknutím klávesy Zvýšení hlasitosti na pravé straně zařízení BlackBerry®.

Hlasitost snížíte stisknutím klávesy Snížení hlasitosti na pravé straně zařízení.

Hlasitost ztlumíte stisknutím klávesy

v horní části zařízení. Ztlumení vypnete opětovným stisknutím klávesy

. Stisknete-li klávesu

během hovoru, zařízení ztlumí hovor, takže uslyšíte ostatní účastníky hovoru, ale

oni neuslyší vás.

Související informace

Ztlumení hovoru, 43
Zvýšení hlasitosti pomocí funkce zesílení zvuku, 128
Zlepšení kvality zvuku mediálních souborů, 128

Zvýšení hlasitosti pomocí funkce zesílení zvuku

Funkce zesílení zvuku umožňuje zesílit hlasitost ve větším rozsahu, než umožňují normální nastavení hlasitosti pro
písně, vyzváněcí tóny a videa.
1. Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Média.
2. Stiskněte klávesu

> Možnosti médií.

3. Zaškrtněte políčko Zesílení zvuku.
4. Přečtěte si výstrahu na obrazovce, a chcete-li pokračovat, klikněte na možnost Ano.
5. Stiskněte klávesu

> Uložit.

Zlepšení kvality zvuku mediálních souborů

V závislosti na modelu zařízení BlackBerry® nemusí být tato funkce podporována. Pro zlepšení kvality zvuku
mediálních souborů je nutné používat stereo sluchátka.
1. Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Média.
2. Stiskněte klávesu

> Možnosti médií.

3. Změňte hodnotu pole Hudební ekvalizér pro náhlavní soupravu.
4. Stiskněte klávesu

> Uložit.

Uživatelská příručka

Média

130