BlackBerry Bold 9650 - Videa

background image

Videa

Přehrání mediálního souboru

1. Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Média.
2. Klikněte na typ média.
3. V případě potřeby klikněte na kategorii.
4. Klikněte na mediální soubor.
5. Pokud se v dolní části obrazovky nezobrazí ovládací prvky pro média, klikněte trackpadem.

• Chcete-li mediální soubor přehrát, klikněte na ikonu .
• Chcete-li mediální soubor pozastavit, klikněte na ikonu .
• Chcete-li mediální soubor zastavit, klikněte na ikonu .
• Chcete-li přejít k dalšímu mediálnímu souboru, klikněte na ikonu .
• Chcete-li přejít k předchozímu mediálnímu souboru nebo na začátek aktuálně přehrávaného mediálního

souboru, klikněte na ikonu .

• Chcete-li mediální soubor rychle převíjet vpřed nebo převíjet zpět, klikněte na panel průběhu. Posuňte prstem

po trackpadu doprava nebo doleva. Znovu klikněte na panel průběhu.

Zachování podsvícení při přehrávání videa

Ve výchozím nastavení se podsvícení po určité době vypne, aby se šetřila energie baterie.
1. Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Média.
2. Stiskněte klávesu

> Možnosti médií.

3. Zrušte zaškrtnutí políčka Vypnout automatické podsvícení.
4. Stiskněte klávesu

> Uložit.

Zobrazení skrytých titulků ve videích

Můžete zapnout skryté titulky, aby se během přehrávání video souborů, které podporují skryté titulky, zobrazoval na
obrazovce text.
1. Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Média.
2. Stiskněte klávesu

> Možnosti.

3. Zaškrtněte políčko Zobrazit skryté titulky.
4. V případě potřeby změňte pole Vzhled, Poloha a Velikost písma.
5. Stiskněte klávesu

> Uložit.

Nastavení hlasitosti

Hlasitost zvýšíte stisknutím klávesy Zvýšení hlasitosti na pravé straně zařízení BlackBerry®.

Hlasitost snížíte stisknutím klávesy Snížení hlasitosti na pravé straně zařízení.

Uživatelská příručka

Média

131

background image

Hlasitost ztlumíte stisknutím klávesy

v horní části zařízení. Ztlumení vypnete opětovným stisknutím klávesy

. Stisknete-li klávesu

během hovoru, zařízení ztlumí hovor, takže uslyšíte ostatní účastníky hovoru, ale

oni neuslyší vás.

Související informace

Ztlumení hovoru, 43
Zvýšení hlasitosti pomocí funkce zesílení zvuku, 128
Zlepšení kvality zvuku mediálních souborů, 128

Zlepšení kvality zvuku mediálních souborů

V závislosti na modelu zařízení BlackBerry® nemusí být tato funkce podporována. Pro zlepšení kvality zvuku
mediálních souborů je nutné používat stereo sluchátka.
1. Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Média.
2. Stiskněte klávesu

> Možnosti médií.

3. Změňte hodnotu pole Hudební ekvalizér pro náhlavní soupravu.
4. Stiskněte klávesu

> Uložit.

Zvýšení hlasitosti pomocí funkce zesílení zvuku

Funkce zesílení zvuku umožňuje zesílit hlasitost ve větším rozsahu, než umožňují normální nastavení hlasitosti pro
písně, vyzváněcí tóny a videa.
1. Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Média.
2. Stiskněte klávesu

> Možnosti médií.

3. Zaškrtněte políčko Zesílení zvuku.
4. Přečtěte si výstrahu na obrazovce, a chcete-li pokračovat, klikněte na možnost Ano.
5. Stiskněte klávesu

> Uložit.

Změna časového limitu pro ukončení obrazovky přehrávače médií

Pokud na určitou dobu pozastavíte nebo zastavíte přehrávání multimediálního souboru, obrazovka přehrávače médií
se zavře, aby se optimalizoval výkon zařízení BlackBerry®.

1. Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Média.
2. Stiskněte klávesu

> Možnosti médií.

3. Změňte hodnotu pole Zavřít přehrávač médií, není-li aktivní.