BlackBerry Bold 9650 - Vyzváněcí tóny

background image

Vyzváněcí tóny

Změna vyzváněcího tónu, upozornění a připomenutí

Kromě tónu můžete změnit také možnosti pro hlasitost, diodu LED, vibrace a upozornění během hovorů.

1. Na domovské stránce klikněte na ikonu Zvukové profily a profily výstrah.
2. Klikněte na možnost Změnit zvuky a výstrahy > Zvuky pro vybraný profil.

• Chcete-li změnit vyzváněcí tón, klikněte na možnost Telefon.
• Chcete-li změnit upozornění nebo připomenutí, rozbalte kliknutím příslušnou sekci. Klikněte na možnost.

3. V poli Vyzváněcí tón, Tón upozornění nebo Zvuk připomenutí proveďte jednu z následujících akcí:

• Klikněte na tón.
• Chcete-li použít skladbu, která je uložena v zařízení BlackBerry® nebo na paměťové kartě, klikněte na

možnost Všechna hudba. Vyhledejte skladbu a klikněte na ni.

• Chcete-li použít hlasovou zprávu, kterou jste zaznamenali, klikněte na možnost Všechny hlasové zprávy.

Vyhledejte hlasovou zprávu a klikněte na ni.

• Chcete-li použít předem nahranou výstrahu, klikněte na možnost Všechny výstrahy. Vyhledejte výstrahu a

klikněte na ni.

4. Stiskněte klávesu

> Uložit.

Související informace

Nelze změnit počet opakování vyzvánění telefonu, 60

Přehrání mediálního souboru

1. Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Média.
2. Klikněte na typ média.
3. V případě potřeby klikněte na kategorii.
4. Klikněte na mediální soubor.
5. Pokud se v dolní části obrazovky nezobrazí ovládací prvky pro média, klikněte trackpadem.

• Chcete-li mediální soubor přehrát, klikněte na ikonu .

Uživatelská příručka

Média

140

background image

• Chcete-li mediální soubor pozastavit, klikněte na ikonu .
• Chcete-li mediální soubor zastavit, klikněte na ikonu .
• Chcete-li přejít k dalšímu mediálnímu souboru, klikněte na ikonu .
• Chcete-li přejít k předchozímu mediálnímu souboru nebo na začátek aktuálně přehrávaného mediálního

souboru, klikněte na ikonu .

• Chcete-li mediální soubor rychle převíjet vpřed nebo převíjet zpět, klikněte na panel průběhu. Posuňte prstem

po trackpadu doprava nebo doleva. Znovu klikněte na panel průběhu.

Nastavení hlasitosti

Hlasitost zvýšíte stisknutím klávesy Zvýšení hlasitosti na pravé straně zařízení BlackBerry®.

Hlasitost snížíte stisknutím klávesy Snížení hlasitosti na pravé straně zařízení.

Hlasitost ztlumíte stisknutím klávesy

v horní části zařízení. Ztlumení vypnete opětovným stisknutím klávesy

. Stisknete-li klávesu

během hovoru, zařízení ztlumí hovor, takže uslyšíte ostatní účastníky hovoru, ale

oni neuslyší vás.

Související informace

Ztlumení hovoru, 43
Zvýšení hlasitosti pomocí funkce zesílení zvuku, 128
Zlepšení kvality zvuku mediálních souborů, 128

Zlepšení kvality zvuku mediálních souborů

V závislosti na modelu zařízení BlackBerry® nemusí být tato funkce podporována. Pro zlepšení kvality zvuku
mediálních souborů je nutné používat stereo sluchátka.
1. Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Média.
2. Stiskněte klávesu

> Možnosti médií.

3. Změňte hodnotu pole Hudební ekvalizér pro náhlavní soupravu.
4. Stiskněte klávesu

> Uložit.