BlackBerry Bold 9650 - Možnosti mapy

background image

Možnosti mapy

Zachování podsvícení při sledování vlastního pohybu

Ve výchozím nastavení se podsvícení po určené době automaticky vypíná, aby by se šetřila energie baterie.
Možnosti mapy lze změnit tak, aby podsvícení při sledování vlastního pohybu zůstalo zapnuté, pokud úroveň nabití
baterie neklesne pod určitou procentuální hodnotu.
1. Na mapě stiskněte klávesu

. > Možnosti.

2. Změňte pole Časový limit podsvícení při.
3. Stiskněte klávesu

> Uložit.

Související informace

Nastavení možností pro podsvícení, 208

Nastavení přijímače GPS ke sledování pohybu

Chcete-li provést tento úkol a nemáte k dispozici interní přijímač GPS, zařízení BlackBerry® musí být spárováno
s přijímačem GPS podporujícím technologii Bluetooth.

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na možnost Zařízení > Nastavení určení polohy.
3. Změňte pole Zdroj GPS.
4. Stiskněte klávesu

> Uložit.