BlackBerry Bold 9650 - Odstraňování problémů: Mapy

background image

Odstraňování problémů: Mapy

Některé funkce nejsou v zařízení dostupné

Na dostupnost určitých funkcí zařízení BlackBerry® může mít vliv řada okolností, například model zařízení a plán
vašich bezdrátových služeb.

V závislosti na plánu služeb odesílání zpráv nemusí být dostupné některé funkce nebo možnosti v možnostech
zprávy na obrazovce Předvolby e-mailu.

Pokud váš s e-mailový účet používá server BlackBerry® Enterprise Server, některé funkce nemusejí být vaší
organizací nastaveny nebo vám užívání některých funkcí nebo možností nebylo umožněno. Pokud vám správce
nějakou možnost nastavil, objeví se vedle pole možností červený indikátor zámku.

Další informace o funkcích dostupných v zařízení vám podá poskytovatel bezdrátových služeb nebo správce,
případně můžete navštívit webové stránky

www.blackberry.com/go/devices

.

Související informace

Dostupnost funkcí, 18

Uživatelská příručka

Mapy

220