BlackBerry Bold 9650 - Možnosti přístupu k obrazovce

background image

Možnosti přístupu k obrazovce

Zobrazení skrytých titulků ve videích

Můžete zapnout skryté titulky, aby se během přehrávání video souborů, které podporují skryté titulky, zobrazoval na
obrazovce text.
1. Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Média.
2. Stiskněte klávesu

> Možnosti.

3. Zaškrtněte políčko Zobrazit skryté titulky.
4. V případě potřeby změňte pole Vzhled, Poloha a Velikost písma.
5. Stiskněte klávesu

> Uložit.

Změna písma displeje

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na možnost Zobrazení > Zobrazení na obrazovce.
3. Změna polí písma.
4. Stiskněte klávesu

> Uložit.

Použití odstínů šedé nebo obráceného kontrastu pro obrazovku
displeje

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na položku Usnadnění přístupu.

• Chcete-li použít odstíny šedé pro obrazovku displeje, změňte pole Barevný kontrast na hodnotu Stupně

šedi.

• Chcete-li použít obrácený kontrast pro obrazovku displeje, změňte pole Barevný kontrast na hodnotu

Obrátit kontrast.

3. Stiskněte klávesu

> Uložit.

Uživatelská příručka

Možnosti přístupu

304