BlackBerry Bold 9650 - Možnosti usnadnění přístupu k zadávání textu

background image

Možnosti usnadnění přístupu k zadávání textu

Změna nebo odstranění položky automatického textu

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na možnost Zadávání a vkládání textu > Nahrazování slov.
3. Zvýrazněte položku automatického textu.
4. Stiskněte klávesu

.

• Chcete-li změnit položku automatického textu, klikněte na možnost Upravit. Změňte položku. Stiskněte

klávesu

> Uložit.

• Chcete-li odstranit položku automatického textu, klikněte na možnost Odstranit.

Zadávání textu pomocí prediktivní metody

Během zadávání textu proveďte libovolnou z následujících akcí:

• Chcete-li vybrat zvýrazněný návrh a začít psát nové slovo, stiskněte klávesu Enter.
• Chcete-li vybrat zvýrazněný návrh a pokračovat v psaní stejného slova, klikněte na dané slovo.
• Chcete-li ignorovat návrhy, pokračujte v psaní.

Uživatelská příručka

Možnosti přístupu

307

background image

Změna stylu zadávání textu

Výběrem stylu zadávání textu můžete změnit způsob, jakým zařízení BlackBerry® rozpozná zadávaný text.
1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na možnost Zadávání a vkládání textu > Zadávání textu.
3. Klávesnici nastavíte provedením jednoho z následujících kroků:

• Chcete-li zcela vypnout podporu zadávání textu, změňte nastavení pole Styl na hodnotu Přímé.
• Chcete-li v zařízení zapnout navrhování slov při psaní, změňte nastavení pole Styl na hodnotu Prediktivní.

4. Stiskněte klávesu

> Uložit.

Uživatelská příručka

Možnosti přístupu

308