BlackBerry Bold 9650 - Možnosti usnadnění přístupu ke zvuku a telefonu

background image

Možnosti usnadnění přístupu ke zvuku a telefonu

Zapnutí zvuků událostí

Zvuky událostí vás upozorní, pokud zapnete nebo vypnete zařízení BlackBerry®, pokud je baterie zcela nabitá nebo
téměř vybitá, pokud připojíte kabel USB či příslušenství k zařízení nebo pokud je od zařízení odpojíte.
1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na položku Usnadnění přístupu.
3. Zaškrtněte políčko Zvuky událostí.
4. Stiskněte klávesu

> Uložit.

Přidání výstrahy od kontaktu

Můžete vytvářet výstrahy od kontaktů, které umožňují přizpůsobení vyzváněcích tónů a výstrah pro hovory a zprávy
od určitých kontaktů nebo skupin kontaktů. Pokud obdržíte hovor nebo zprávu od kontaktu, zařízení BlackBerry®
použije přiřazený vyzváněcí tón nebo přiřazenou výstrahu, i když zvolíte profil Tichý nebo Pouze vibrace. Nechcete-li
být upozorňováni přiřazeným vyzváněcím tónem nebo přiřazenou výstrahou, můžete zvolit profil Všechny výstrahy
vypnuté.
1. Na domovské stránce klikněte na ikonu Zvukové profily a profily výstrah.
2. Klikněte na možnost Změnit zvuky a výstrahy > Zvuky pro kontakty > Přidat výstrahu od kontaktu.
3. Do pole Název zadejte název výstrahy od kontaktu.
4. Do pole Kontakty zadejte jméno kontaktu.
5. Klikněte na kontakt.
6. Změňte informace o vyzváněcím tónu a výstraze pro hovory a zprávy.
7. Stiskněte klávesu

> Uložit.

Chcete-li odstranit výstrahu kontaktu, zvýrazněte požadovanou výstrahu kontaktu. Stiskněte klávesu

>

Odstranit.

Podpora TTY

V závislosti na poskytovateli bezdrátových služeb nemusí být tato funkce podporována.

Podpora TTY

Pokud zapnete podporu TTY a připojíte své zařízení BlackBerry® k zařízení TTY, které pracuje rychlostí 45,45 bitů
za sekundu, můžete telefonovat na zařízení TTY a přijímat od nich hovory. Zařízení BlackBerry přijaté hovory
konvertuje do textu, který lze přečíst na zařízení TTY.

Uživatelská příručka

Možnosti přístupu

305

background image

Používá-li vaše zařízení TTY pro náhlavní soupravu 2,5mm konektor jack, musíte pro připojení zařízení TTY
k zařízení BlackBerry použít adaptér. Chcete-li získat adaptér, který pro použití s vaším modelem zařízení
BlackBerry schválila společnost Research In Motion, navštivte webové stránky

www.shopblackberry.com

.

Zapnutí podpory TTY

1. Na domovské obrazovce stiskněte klávesu

.

2. Stiskněte klávesu

> Možnosti > TTY.

3. V poli Režim TTY nastavte hodnotu Ano.
4. Stiskněte klávesu

> Uložit.

V oddílu připojení v horní části domovské obrazovky se zobrazí indikátor TTY.

Chcete-li podporu TTY vypnout, v poli Režim TTY nastavte hodnotu Ne.

Hlasové vytáčení

Provedení akce pomocí hlasového příkazu

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Hlasové vytáčení.
2. Po zaznění tónu vyslovte hlasový příkaz.

Související informace

Nelze navázat hovor pomocí hlasového příkazu, 59

Dostupné hlasové příkazy

„Call <jméno kontaktu nebo telefonní číslo>“

Vyslovením tohoto hlasového příkazu uskutečníte hovor. Chcete-li provést tento úkol se zařízením podporujícím
technologii Bluetooth®, jako je souprava handsfree do vozidel nebo bezdrátová náhlavní souprava, musíte
zapnout technologii Bluetooth a spárované zařízení podporující technologii Bluetooth musí tuto funkci
podporovat. Tísňová čísla nelze vytočit pomocí hlasových příkazů.

„Call <jméno kontaktu> <typ telefonního čísla>“

Vyslovením tohoto hlasového příkazu uskutečníte volání na konkrétní telefonní číslo kontaktu uvedeného ve
vašem seznamu kontaktů. Pokud má kontakt například telefonní číslo do zaměstnání a číslo mobilního telefonu,
můžete vyslovit „Call <jméno kontaktu> work“ a tím budete volat na telefonní číslo do zaměstnání.

„Call extension <číslo linky>“

Vyslovením tohoto hlasového příkazu vytočíte konkrétní linku pobočkové stanice. Chcete-li provést tento úkol,
musíte nastavit možnosti pro vytáčení čísel pobočkové stanice. Čísla pobočkové stanice lze vytáčet jen v rámci
společnosti.

„Check my phone number“ (Ověřit mé telefonní číslo)

Uživatelská příručka

Možnosti přístupu

306

background image

Pokud máte k zařízení BlackBerry® přidruženo více telefonních čísel, vyslovením tohoto příkazu zjistíte, které
telefonní číslo je aktivní.

„Check signal strength“ (Ověřit sílu signálu)

Vyslovením tohoto hlasového příkazu zjistíte úroveň bezdrátového pokrytí.

„Check network“ (Ověřit síť)

Vyslovením tohoto hlasového příkazu zjistíte, ke které bezdrátové síti je vaše zařízení připojeno.

„Check battery“ (Ověřit stav baterie)

Vyslovením tohoto hlasového příkazu zjistíte úroveň nabití baterie.

„Repeat“ (Opakovat)

Vyslovením tohoto hlasového příkazu vám bude zopakován poslední vyslovený příkaz.

„Cancel“ (Zrušit)

Vyslovením tohoto hlasového příkazu ukončíte aplikaci hlasového vytáčení.

Související informace

Nastavení možností pro vytáčení čísel pobočkových stanic, 52