BlackBerry Bold 9650 - Tipy: Prodloužení životnosti baterie

background image

Tipy: Prodloužení životnosti baterie

Úplné pokyny získáte kliknutím na odkazy pod nadpisem Související informace ve spodní části.

Uživatelská příručka

Napájení a baterie

250

background image

Nastavte automatické zapínání a vypínání zařízení
BlackBerry®.

Můžete nastavit vypínání zařízení, pokud není déle
používáno, například v době spánku. Data obdržená
v době, kdy je zařízení vypnuto, jsou automaticky
aktualizována po zapnutí zařízení.

Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na
ikonu Možnosti. Klikněte na možnost Zařízení >
Automatické zapnutí a vypnutí.

Nastavení kratšího času podsvícení a snížení jasu
podsvícení

Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na
ikonu Možnosti. Klikněte na možnost Zobrazení >
Zobrazení na obrazovce.

Vypnutí nepoužívaných síťových připojení

Na domovské obrazovce klikněte do oblasti připojení
v horní části obrazovky nebo klikněte na ikonu Správa
připojení
. Kliknutím na síťové připojení zrušíte zaškrtnutí
políčka.

Zavřete aplikace po ukončení práce s nimi.

Při přepínání mezi aplikacemi jsou některé aplikace, jako
například Prohlížeč nebo Hudba, spuštěny na pozadí,
v důsledku čehož dochází k rychlejšímu vybití baterie.

V aplikaci stiskněte klávesu

> Zavřít.

Přepnutí vibračních oznámení na zvuková oznámení
nebo na oznámení diodou LED a nastavení nižší
hlasitosti zvukových oznámení nebo kratšího
vyzváněcího tónu

Na domovské stránce klikněte na ikonu Zvukové profily
a profily výstrah
. Klikněte na možnost Změnit zvuky a
výstrahy
.

Odstranění původního textu z odpovědi na zprávu

Během odpovídání na zprávu stiskněte klávesu

>

Odstranit původní text.

Vypnutí blesku fotoaparátu (je-li jím zařízení vybaveno)

Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Fotoaparát.
Klikněte na ikonu blesku ve spodní části obrazovky a
vyčkejte, dokud se nezobrazí indikátor vypnutí blesku.

Připojovací svorky baterie musí být stále čisté.

Udržováním čistoty baterie prodloužíte její životnost.

Vždy po několika měsících vyčistěte kovové kontakty
baterie a zařízení vatovým tamponem nebo suchou
látkou.

Související informace

Nastavení automatického zapínání a vypínání zařízení, 250
Nastavení možností pro podsvícení, 208
Zapnutí nebo vypnutí připojení k síti, 229
Změna vyzváněcího tónu, upozornění a připomenutí, 9
Odstranění původního textu z odpovědi na zprávu, 67

Uživatelská příručka

Napájení a baterie

251