BlackBerry Bold 9650 - Vypnutí zařízení

background image

Vypnutí zařízení

V závislosti na vašem motivu se může umístění nebo název ikony Vypnout lišit od umístění nebo názvu v tomto
postupu.

Pokud jste zařízení BlackBerry® nenastavili, aby se v určitou dobu automaticky zapínalo nebo vypínalo, stiskněte
a podržte klávesu

.

Pokud jste své zařízení nastavili tak, aby se v určitou dobu automaticky zapínalo a vypínalo, klikněte na
domovské stránce nebo ve složce na ikonu Vypnout. Má-li zařízení zůstat vypnuté, dokud ho znovu nezapnete,
klikněte na možnost Úplné vypnutí. Pokud se má zařízení znovu zapnout v určitou dobu nebo při varování či
připomenutí kalendáře, klikněte na možnost Vypnout.