BlackBerry Bold 9650 - Informace o šifrování souborů

background image

Informace o šifrování souborů

Šifrování souborů slouží k ochraně souborů ukládaných do zařízení BlackBerry® a na paměťové karty, které lze do
zařízení vložit. Soubory v zařízení a na paměťové kartě můžete šifrovat pomocí šifrovacího klíče vytvořeného
zařízením, pomocí hesla zařízení nebo oběma uvedenými způsoby.

Pokud soubory šifrujete pomocí šifrovacího klíče, který vytváří zařízení, můžete k souborům na paměťové kartě
získat přístup pouze v případě, že je paměťová karta do zařízení vložena. Pokud soubory šifrujete pomocí hesla
zařízení, můžete k souborům na paměťové kartě získat přístup v jakémkoli zařízení, do kterého je paměťová karta
vložena, pokud znáte heslo zařízení.