BlackBerry Bold 9650 - Tipy: Uvolnění a úspora úložného prostoru

background image

Tipy: Uvolnění a úspora úložného prostoru

Snažte se zachovat si ve svém zařízení BlackBerry® nejméně 400 kB aplikační paměti. Pokud procesy v zařízení
probíhají pomalu, zkuste uvolnit úložný prostor odstraněním nepotřebných souborů. Zkuste šetřit kapacitu úložného
prostoru změnou možností pro e-mailové zprávy, záznamy kalendáře a mediální soubory.

Úplné pokyny získáte kliknutím na odkazy pod nadpisem Související informace ve spodní části.

Kontrola velikosti volného úložného prostoru

Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na
ikonu Možnosti. Klikněte na možnost Zařízení >
Úložiště.

Odstranění nepotřebných souborů

Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na
ikonu Soubory. Najděte a zvýrazněte soubor. Stiskněte
klávesu

> Odstranit.

Odstranění historie procházení a vymazání mezipaměti

Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Prohlížeč.
Stiskněte klávesu

> Možnosti. Přejděte do části

Vymazat data procházení.

Zkrácení doby, po kterou zařízení uchovává e-mailové
zprávy a záznamy kalendáře

Na domovské stránce klikněte na ikonu Zprávy nebo
Kalendář. Stiskněte klávesu

> Možnosti.

Nastavení odeslaných zpráv, aby se neukládaly do
zařízení

Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Zprávy.
Stiskněte klávesu

> Možnosti > Předvolby e-

mailu.

Uživatelská příručka

Paměť a paměťové karty

254

background image

Příjem pouze první části dlouhých e-mailových zpráv,
další stahování na základě vašeho výběru

Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Zprávy.
Stiskněte klávesu

> Možnosti > Zobrazení zpráv

a akce.

Ukládání souborů na paměťové kartě místo v zařízení

Vaše zařízení BlackBerry podporuje paměťové karty
o kapacitě až 32 GB. Jsou podporovány pouze paměťové
karty microSD.

Omezení velikosti pořizovaných obrázků

Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Fotoaparát.
Stiskněte klávesu

> Možnosti.

Společnost Research In Motion doporučuje pravidelně vytvářet a ukládat do počítače záložní soubor, obzvláště před
aktualizací softwaru. Udržování aktuálního záložního souboru ve vašem počítači umožňuje obnovu dat zařízení
v případě, že dojde ke ztrátě, krádeži nebo poškození zařízení z neočekávaných důvodů.

Související informace

Zobrazení dostupného úložného prostoru zařízení, 252
Přesunutí, přejmenování nebo odstranění souboru, 121
Odstranění informací o procházení, 162
Nastavení doby uložení zpráv v zařízení, 75
Změna doby, po kterou bude zařízení uchovávat záznamy kalendáře, 176
Zrušeníukládání zpráv odeslaných z počítače na zařízení, 75
Ukončení ukládání zpráv odeslaných ze zařízení v počítači., 75
Příjem jen první části dlouhých e-mailových zpráv, 73
Změna velikosti pořizovaných obrázků, 134
Nedostatek aplikační paměti v zařízení, 255