BlackBerry Bold 9650 - Zapnutí šifrování

background image

Zapnutí šifrování

Chcete-li šifrovat data v paměti zařízení BlackBerry®, musíte pro zařízení nastavit heslo.

V závislosti na kapacitě úložného prostoru pro ukládání souborů v zařízení nemusí být možné v zařízení šifrovat
soubory.
1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na možnost Zabezpečení > Šifrování.

Uživatelská příručka

Paměť a paměťové karty

253

background image

3. Chcete-li šifrovat data v zařízení, zaškrtněte v části Paměť zařízení políčko Šifrovat.
4. Chcete-li šifrovat soubory uložené na paměťové kartě a v zařízení, zaškrtněte políčko Paměťová karta

a proveďte jednu z následujících akcí:

• Chcete-li soubory šifrovat pomocí šifrovacího klíče, který vytváří zařízení, změňte pole Režim na hodnotu Klíč

zařízení.

• Chcete-li soubory šifrovat pomocí hesla zařízení, změňte pole Režim na hodnotu Heslo zařízení.
• Chcete-li soubory šifrovat pomocí šifrovacího klíče a hesla zařízení, změňte pole Režim na hodnotu Heslo

a klíč zařízení.

5. Chcete-li šifrovat také mediální soubory, jako jsou obrázky, hudební skladby a videa, zaškrtněte políčko

Zahrnout multimediální soubory.

6. Stiskněte klávesu

> Uložit.

Šifrování dat v zařízení zastavíte zrušením zaškrtnutí políčka Paměť zařízení. Šifrování souborů zastavíte zrušením
zaškrtnutí políčka Paměťová karta.