BlackBerry Bold 9650 - Možnosti prohlížeče

background image

Možnosti prohlížeče

Změna domovské nebo úvodní stránky

1. Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Prohlížeč.
2. Stiskněte klávesu

> Možnosti.

3. V části Obecné proveďte některou z následujících akcí:

• Chcete-li změnit domovskou stránku, zadejte v poli Domovská stránka webovou adresu.
• Chcete-li svou domovskou stránku použít jakou úvodní stránku při prvním otevření prohlížeče, změňte pole

Úvodní stránka na možnost Domovská stránka.

4. Stiskněte klávesu

> Uložit.

Vypnutí podpory jazyka JavaScript

Jazyk JavaScript se používá na některých webových stránkách a zajišťuje interaktivní funkce, jako jsou nabídky a
zvuky. Pokud nechcete, aby prohlížeč funkce jazyka JavaScript podporoval, můžete tuto podporu vypnout.
1. Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Prohlížeč.
2. Stiskněte klávesu

> Možnosti.

Uživatelská příručka

Prohlížeč

160

background image

3. V části Webový obsah zrušte zaškrtnutí políčka Aktivovat JavaScript:.
4. Stiskněte klávesu

> Uložit.

Zastavení načítání obrázků nebo přehrávání vložených mediálních
souborů na webových stránkách

1. Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Prohlížeč.
2. Stiskněte klávesu

> Možnosti.

3. V části Webový obsah proveďte některou z následujících akcí:

• Chcete-li načítání obrázků na webových stránkách ukončit, zrušte zaškrtnutí políčka Načíst obrázky.
• Chcete-li zastavit přehrávání vložených mediálních souborů na webových stránkách, zrušte zaškrtnutí políčka

Aktivovat vložené mediální soubory.

4. Stiskněte klávesu

> Uložit.

Zastavení blokování automaticky otevíraných oken na webových
stránkách

1. Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Prohlížeč.
2. Stiskněte klávesu

> Možnosti.

3. V části Webový obsah zrušte zaškrtnutí políčka Blokovat překryvná okna.

Změna nastavení velikosti písma pro text na webových stránkách

1. Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Prohlížeč.
2. Stiskněte klávesu

> Možnosti.

3. V části Webový obsah změňte pole Velikost písma.
4. Stiskněte klávesu

> Uložit.

Nastavení znakového kódování pro všechny webové stránky

Při výchozím nastavení používá zařízení BlackBerry® optimální kódování znaků pro webové stránky.
1. Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Prohlížeč.
2. Stiskněte klávesu

> Možnosti.

3. V části Webový obsah změňte pole Výchozí kódování textu.
4. Stiskněte klávesu

> Uložit.

Zobrazení výzvy před ukončením prohlížeče nebo před přenosem
medií z internetu

1. Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Prohlížeč.
2. Stiskněte klávesu

> Možnosti.

Uživatelská příručka

Prohlížeč

161

background image

3. V sekci Obecné pod položkou Před provedením těchto akcí zobrazit dotaz proveďte některou z následujících

akcí:

• Chcete-li zobrazit výzvu potvrzující, že chcete zavřít prohlížeč, i když je otevřeno více záložek, zaškrtněte

políčko Zavření záložek při ukončení.

• Chcete-li zobrazit výzvu potvrzující, že chcete zavřít prohlížeč po stisknutí klávesy

, zaškrtněte políčko

Ukončení prohlížeče stisknutím klávesy Escape.

• Chcete-li zobrazit výzvu předtím, než vaše zařízení BlackBerry® použije prohlížečový portál poskytovatele

bezdrátových služeb k přenosu médií z internetu, zaškrtněte políčko Přepnutí na síť operátora pro
multimediální datové proudy
.

4. Stiskněte klávesu

> Uložit.

Související informace

V průběhu přehrávaní skladeb nebo videa se zobrazí výzva k přepnutí sítí, 167

Odstranění informací o procházení

Zařízení BlackBerry® některé informace v prohlížeči ukládá, aby byl vylepšen komfort při procházení. Je možné
odstranit informace o heslech, historii prohlížeče, soubory cookie, obsah přenesený do zařízení a mezipaměť
prohlížeče.
1. Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Prohlížeč.
2. Stiskněte klávesu

> Možnosti.

3. V části Ochrana osobních údajů a zabezpečení, v části Vymazat data procházení zaškrtněte políčka vedle

typů informací o procházení, které chcete odstranit.

4. Klikněte na položku Vymazat nyní.

Vypnutí souborů cookie v prohlížeči

1. Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Prohlížeč.
2. Stiskněte klávesu

> Možnosti.

3. V části Ochrana osobních údajů a zabezpečení zrušte zaškrtnutí políčka Přijmout soubory cookie.
4. Stiskněte klávesu

> Uložit.

Zapnutí geolokace v prohlížeči

Pokud v prohlížeči zapnete geolokaci, některé webové stránky budou moci určit vaši přibližnou polohu.
1. Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Prohlížeč.
2. Stiskněte klávesu

> Možnosti.

3. V části Ochrana osobních údajů a zabezpečení zaškrtněte políčko Aktivovat geolokaci.
4. Stiskněte klávesu

> Uložit.

Pokud navštívíte web vyžadující vaši polohu, zobrazí se dialogové okno. Zaškrtnete-li políčko Nedotazovat se
znovu na tento web
, budou web a pro něj nastavená oprávnění uloženy v okně Oprávnění geolokace
v možnostech vašeho prohlížeče.

Uživatelská příručka

Prohlížeč

162