BlackBerry Bold 9650 - Výsledky prohlížeče

background image

Výsledky prohlížeče

O zprávách Push

Zprávy Push slouží k přenosu informací z webové aplikace do zařízení BlackBerry®, jakmile jsou informace
dostupné. Například můžete přijímat aktualizované zprávy o počasí, cenách akcií nebo aktuální zprávy. Když
zařízení přijme aktualizaci, může být dostupnost nových informací díky funkci Push oznámena zobrazením nové
zprávy v aplikaci zpráv nebo změnou ikony na domovské obrazovce. Webová aplikace může aktualizovanou
informaci přenést do mezipaměti prohlížeče i bez upozornění. Je-li informace přenesena do mezipaměti prohlížeče,
je ve vašem zařízení dostupná, i když zařízení není připojeno k bezdrátové síti. Webové aplikace využívající zprávy
Push automaticky přenášejí aktualizace do zařízení, pokud však zprávy Push nevypnete.

Uživatelská příručka

Prohlížeč

164

background image

Zařízení podporuje různé typy zpráv Push. Zprávy o načítání služeb a zprávy o označení služeb obsahují
aktualizované informace. Ostatní zprávy Push obsahují zprávy, které se zobrazují v mezipaměti prohlížeče.

Možnosti výsledků prohlížeče

Možnost

Popis

Proces MDS

Nastavte, zda bude zařízení BlackBerry® přijímat zprávy výsledků prohlížeče ze serveru
BlackBerry® Enterprise Server, nebo od služby BlackBerry® Internet Service.

Hostitelé MDS

Nastavte, zda bude zařízení přijímat zprávy výsledků prohlížeče ze všech instancí serveru
BlackBerry Enterprise Server, nebo všech služeb BlackBerry Internet Service.

Proces SMSC

Nastavte, zda bude zařízení přijímat zprávy výsledků prohlížeče založené na SMS.

Hostitelé SMSC

Nastavte, od kterých hostitelů SMSC bude zařízení přijímat zprávy výsledků prohlížeče.
Chcete-li přijímat zprávy výsledků prohlížeče od konkrétního hostitele SMSC, zadejte
telefonní číslo hostitele SMSC.

Proces IP

Nastavte, zda bude zařízení přijímat zprávy výsledků prohlížeče zaslané webovými
aplikacemi prostřednictvím brány WAP.

Hostitelské adresy IP

Nastavte, z kterých bran WAP bude zařízení přijímat zprávy výsledků prohlížeče. Chcete-
li přijímat zprávy výsledků prohlížeče z konkrétní hostitelské adresy IP, zadejte adresu IP
brány WAP.

Vypnutí zpráv Push

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na možnost Zařízení > Upřesnit nastavení systému. > Zprávy Push.
3. Zrušte zaškrtnutí políčka Aktivovat zprávy Push.
4. Stiskněte klávesu

> Uložit.