BlackBerry Bold 9650 - Zabezpečení prohlížeče

background image

Zabezpečení prohlížeče

O TLS

Konfigurace prohlížeče BlackBerry® je nastavena pro šifrování dat, která odesílá a přijímá z internetu
prostřednictvím služby BlackBerry® Enterprise Server, pomocí protokolu TLS nebo SSL. Komunikace mezi
zařízením a službou BlackBerry Enterprise Server je šifrována pomocí algoritmu Triple DES. Komunikace mezi
službou BlackBerry Enterprise Server a obsahovými servery je šifrována pomocí protokolu SSL nebo TLS. Pro
zvýšení úrovně zabezpečení můžete pro spojení HTTP mezi zařízením a službou BlackBerry Enterprise Server
nastavit protokol TLS a pro veškerou další komunikaci mezi zařízením a službou BlackBerry Enterprise Server použít
šifrování Triple DES.

Možnosti TLS

Možnost

Popis

Povolit SSL 3.0

Určete, zda prohlížeč může přijímat připojení SSL. Pokud tuto možnost
nevyberete, povolí prohlížeč pouze připojení TLS.

Úroveň šifrování

Určete, zda bude prohlížeč přijímat a odesílat pouze data šifrovaná pomocí
128bitového šifrování. Pokud má přijímat a odesílat pouze data šifrovaná
128bitovým šifrováním, změňte nastavení pole na hodnotu Pouze silné. Má-
li přijímat a odesílat data šifrovaná 128bitovým nebo 56bitovým šifrováním,
změňte nastavení pole na hodnotu Povolit slabé.

Síla algoritmu Digest

Určete, zda prohlížeč přijímá data se slabým algoritmem Digest nebo zda
přijímá pouze data se silným algoritmem Digest. Čím silnější algoritmus
Digest je, tím bezpečnější je používání internetu. Chcete-li přijímat data se
slabým algoritmem Digest, změňte toto pole na hodnotu Povolit slabé.
Chcete-li přijímat pouze data se silným algoritmem Digest, změňte toto pole
na hodnotu Pouze silné. Chcete-li být vyzváni k příjmu dat se slabým
algoritmem Digest, změňte toto pole na hodnotu Zobrazit výzvu. V závislosti
na možnostech nastavených správcem nemusí být možné tuto možnost
změnit.

Správa zabezpečení prohlížeče.

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na možnost Zabezpečení > Rozšířené nastavení zabezpečení > TLS.

Uživatelská příručka

Prohlížeč

163

background image

3. Nastavte možnosti zabezpečení.
4. Stiskněte klávesu

> Uložit.

Přidání důvěryhodného obsahového serveru

Pokud e-mailový účet používá server BlackBerry® Enterprise Server, lze při provádění ověření přes obsahový server
proces ověřování urychlit přidáním obsahových serverů do seznamu důvěryhodných obsahových serverů.
1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na položku Zabezpečení > Rozšířené nastavení zabezpečení > TLS.
3. Zvýrazněte pole Důvěryhodní hostitelé.
4. Stiskněte klávesu

> Přidat hostitele.

5. Zadejte webovou adresu obsahového serveru.
6. Klikněte na tlačítko OK.
7. Stiskněte klávesu

> Uložit.

Přidání nebo změna spojení webu s certifikátem

Pro přístup k některým webům je třeba poskytnout certifikát ověření. Po poskytnutí certifikátu webu bude web a
s ním spojený certifikát automaticky přidán k seznamu Mapování hostitelů a certifikátů v možnostech TLS. Můžete
ručně přidat nebo změnit spojení webu s certifikátem.
1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na možnost Zabezpečení > Rozšířené nastavení zabezpečení > TLS.

• Chcete-li ručně spojit web s certifikátem, zvýrazněte pole Mapování hostitelů a certifikátů. Stiskněte

klávesu

> Přidat hostitele. V poli Název hostitele zadejte název webu. V poli Certifikát vyberte

certifikát spojený s webem. Klikněte na možnost OK.

• Chcete-li změnit spojení webu s certifikátem, zvýrazněte položku v seznamu Mapování hostitelů a

certifikátů. Stiskněte klávesu

> Upravit. Změňte certifikát. Klikněte na možnost OK.

3. Stiskněte klávesu

> Uložit.