BlackBerry Bold 9650 - 10 nejdůležitějších témat

background image

10 nejdůležitějších témat

Na základě požadavků uživatelů zařízení BlackBerry® zde uvádíme 10 nejdůležitějších věcí, které uživatelé chtějí na
svých zařízeních umět používat.

Nastavení e-mailové adresy

1. Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Nastavení.
2. V části Nastavení klikněte na položku E-mailové účty.
3. Nastavte e-mailovou adresu podle pokynů na obrazovce. Po správném nastavení e-mailové adresy obdržíte

potvrzovací zprávu. Kliknutím na ikonu Zprávy na domovské obrazovce lze zobrazit a spravovat e-mailové
zprávy.

Poznámka: V některých případech můžete vidět následující možnosti. Pokud ano, vyberte jednu z možností.

Internetový účet pošty: Tato možnost slouží k propojení zařízení BlackBerry® s jedním nebo více stávajícími e-
mailovými účty (například s účtem služby Windows Live™ Hotmail®) nebo k vytvoření nové e-mailové adresy pro
vaše zařízení.

Účet Enterprise: Pokud vám správce poskytl aktivační heslo pro systém Enterprise, použijte tuto možnost
k propojení zařízení s pracovním e-mailovým účtem používajícím server BlackBerry® Enterprise Server.

Pokud se pro své zařízení pokoušíte nastavit internetový e-mailový účet (například účet služby Windows Live™
Hotmail®) nebo novou e-mailovou adresu a tuto možnost nevidíte, obraťte se na svého správce sítě nebo na
poskytovatele bezdrátových služeb.

Související informace

Změna možností osobního e-mailového účtu, 72

Změna vyzváněcího tónu, upozornění a připomenutí

Kromě tónu můžete změnit také možnosti pro hlasitost, diodu LED, vibrace a upozornění během hovorů.

1. Na domovské stránce klikněte na ikonu Zvukové profily a profily výstrah.
2. Klikněte na možnost Změnit zvuky a výstrahy > Zvuky pro vybraný profil.

• Chcete-li změnit vyzváněcí tón, klikněte na možnost Telefon.
• Chcete-li změnit upozornění nebo připomenutí, rozbalte kliknutím příslušnou sekci. Klikněte na možnost.

3. V poli Vyzváněcí tón, Tón upozornění nebo Zvuk připomenutí proveďte jednu z následujících akcí:

• Klikněte na tón.
• Chcete-li použít skladbu, která je uložena v zařízení BlackBerry® nebo na paměťové kartě, klikněte na

možnost Všechna hudba. Vyhledejte skladbu a klikněte na ni.

• Chcete-li použít hlasovou zprávu, kterou jste zaznamenali, klikněte na možnost Všechny hlasové zprávy.

Vyhledejte hlasovou zprávu a klikněte na ni.

Uživatelská příručka

Rychlá nápověda

9

background image

• Chcete-li použít předem nahranou výstrahu, klikněte na možnost Všechny výstrahy. Vyhledejte výstrahu a

klikněte na ni.

4. Stiskněte klávesu

> Uložit.

Související informace

Nelze změnit počet opakování vyzvánění telefonu, 60

Nalezení nebo skrytí ikony aplikace

V závislosti na vašem motivu nemusí být možné skrýt některé ikony aplikací.
Na domovské obrazovce nebo ve složce proveďte libovolnou z následujících akcí:

• Chcete-li zobrazit všechny ikony aplikací, stiskněte klávesu

> Vše.

• Chcete-li skrýt ikonu aplikace, zvýrazněte ji. Stiskněte klávesu

> Skrýt.

• Chcete-li zobrazit všechny skryté ikony aplikací, stiskněte klávesu

> Zobrazit vše.

• Chcete-li zastavit skrývání ikony aplikace, zvýrazněte ji. Stiskněte klávesu

> Skrýt.Vedle pole Skrýt by

se neměla zobrazovat značka zaškrtnutí.

Související informace

Displej se změnil, 211

Přidávání aplikací

V závislosti na poskytovateli bezdrátových služeb a na oblasti můžete mít možnost přidávat nebo aktualizovat
aplikace pomocí obchodu BlackBerry App World™, aplikace BlackBerry® Desktop Software nebo nástroje
Application Center. Některé aplikace budete také moci stáhnout z webové stránky (navštivte web

mobile.blackberry.com

ze zařízení BlackBerry) nebo pomocí aplikace poskytované vaším poskytovatelem

bezdrátových služeb.

Na software a služby zpřístupněné prostřednictvím obchodu BlackBerry App World™, aplikace BlackBerry Desktop
Software nebo aplikace Application Center se mohou vztahovat dodatečné právní podmínky a ustanovení. Při
používání aplikace přes bezdrátovou síť mohou být účtovány poplatky za stahování dat. Další informace získáte
u svého poskytovatele bezdrátových služeb.

BlackBerry App World

Pokud máte ve svém zařízení nainstalovánu aplikaci BlackBerry App World, můžete vyhledávat a stahovat hry,
aplikace pro sociální sítě, aplikace osobní produktivity a spoustu dalšího softwaru. Položky můžete nakupovat a
stahovat přes bezdrátovou síť do svého zařízení pomocí stávajícího účtu PayPal®.

Chcete-li si stáhnout aplikaci BlackBerry App World, navštivte web

www.blackberryappworld.com

.

Další informace o správě aplikací pomocí aplikace BlackBerry App World získáte kliknutím na ikonu BlackBerry
App World
. Stiskněte klávesu

> Nápověda.

BlackBerry Desktop Software

Uživatelská příručka

Rychlá nápověda

10

background image

Pokud máte v počítači nainstalovánu aplikaci BlackBerry Desktop Software, můžete své zařízení připojit k počítači
a přidávat, aktualizovat, odebírat nebo obnovovat aplikace. Do svého zařízení také můžete přidávat aplikace, které
jste stáhli do svého počítače, bez nutnosti používat bezdrátovou síť.

Aplikaci BlackBerry Desktop Software můžete stáhnout z adresy

www.blackberry.com/desktop

.

Další informace o správě aplikací pomocí aplikace BlackBerry Desktop Software naleznete v nápovědě aplikace
BlackBerry Desktop Software.

Application Center

Máte-li ve svém zařízení nástroj Application Center, můžete jej používat pro přidávání, aktualizaci nebo návrat
k předchozí verzi vybraných aplikací, které jsou hostované vaším poskytovatelem bezdrátových služeb. V závislosti
na poskytovateli bezdrátových služeb nemusí být tato funkce dostupná.

Další informace o správě aplikací pomocí nástroje Application Center získáte kliknutím na ikonu Application Center.
Stiskněte klávesu

> Nápověda.

Přidání nebo změna podpisu

V závislosti na plánu bezdrátových služeb nemusí být tato funkce podporována.

1. Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Zprávy.
2. Stiskněte klávesu

> Možnosti.

• Pro pracovní e-mailový účet klikněte na položku Předvolby e-mailu. Pokud se zobrazí pole Služby zpráv,

zadejte údaje odpovídajícího e-mailového účtu. Pokud není zaškrtnuto políčko Použít automatický podpis,
zaškrtněte jej. Do pole, které se zobrazí, umístěte kurzor.

• Pro osobní e-mailový účet klikněte na položku Správa e-mailových účtů. Klikněte na e-mailový účet.

Klikněte na položku Upravit.

3. Zadejte podpis.
4. Stiskněte klávesu

> Uložit.

Podpis bude do e-mailové zprávy přidán po jejím odeslání.

Použití obrázku jako tapety zařízení

1. Na domovské stránce klikněte na ikonu Média > Obrázky.
2. Procházet obrázek.
3. Stiskněte klávesu

> Nastavit jako tapetu.

Související informace

Displej se změnil, 211

Uživatelská příručka

Rychlá nápověda

11

background image

Podporované audio a videoformáty

V závislosti na modelu zařízení BlackBerry® a poskytovateli bezdrátových služeb nemusí být některé formáty
mediálních souborů podporovány.

Typ

Formát souboru

Audio

MP3

M4A

WMA

WAV

Video

3GP

3GP2

AVI

ASF

MP4

WMV

Chcete-li získat další informace o kodecích a doporučených audio a videoformátech pro vaše zařízení, navštivte web

www.blackberry.com/docs/smartphones

a klikněte na položku Multimedia (Multimédia) > Media Types Supported

on BlackBerry Smartphones (Podporované typy médií v zařízeních smartphone BlackBerry).

Přenos souboru z počítače do zařízení s použitím zařízení jako
paměťové jednotky USB

Při přenosu souborů mezi zařízením BlackBerry a počítačem je nutné k zajištění správy a zachování informací nebo
šifrování, které je spojeno s mediálními soubory, použít aplikaci BlackBerry® Desktop Software.

1. Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
2. Proveďte jednu z následujících akcí:

• Pokud chcete přenést více typů souborů, zvolte v dialogovém okně, které se zobrazí na zařízení, možnost

USB.

• Chcete-li přenést mediální soubory, které jsou chráněny pomocí DRM, zvolte v dialogovém okně, které se

zobrazí na zařízení, možnost pro přenos médií.

3. V případě nutnosti zadejte heslo. Zařízení se zobrazí na počítači jako jednotka.
4. Přetáhněte soubor z umístění v počítači do složky v zařízení.

Chcete-li zobrazit přenesený soubor na zařízení, odpojte zařízení od počítače a vyhledejte daný soubor.

Související informace

Přenos mediálních souborů z počítače do zařízení pomocí aplikace BlackBerry Desktop Software, 30

Uživatelská příručka

Rychlá nápověda

12

background image

Otevření, zavření nebo přepínání mezi kartami

Proveďte některou z následujících akcí:

• Chcete-li v prohlížeči otevřít novou kartu, stiskněte klávesu

> Karty. Klikněte na ikonu Nová karta.

• Chcete-li otevřít novou kartu pro odkaz na webové stránce, zvýrazněte odkaz. Stiskněte klávesu

>

Otevřít odkaz v nové kartě.

• Chcete-li v prohlížeči přepnout mezi kartami, stiskněte klávesu

> Karty. Klikněte na kartu.

• Chcete-li v prohlížeči zavřít kartu, stiskněte klávesu

> Karty. Zvýrazněte kartu. Klikněte na ikonu .

Slučování e-mailových zpráv přes bezdrátovou síť

Možnost Bezdrátově sloučit lze nastavit pro každou e-mailovou adresu spojenou se zařízením BlackBerry®.
1. Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Zprávy.
2. Stiskněte klávesu

> Možnosti > Sloučení e-mailu.

3. Pokud se zobrazí pole Služby zpráv, nastavte toto pole na příslušný e-mailový účet.
4. Zaškrtněte políčko Bezdrátově sloučit.
5. Stiskněte klávesu

> Uložit.

Pokud je zařízení spojeno s e-mailovým účtem Microsoft® Outlook®, musíte pro slučování e-mailů v osobních
složkách použít synchronizační nástroj v aplikaci BlackBerry® Desktop Software. Další informace naleznete
v nápovědě aplikace BlackBerry Desktop Software.