BlackBerry Bold 9650 - Ochrana SIM karty pomocí kódu PIN

background image

Ochrana SIM karty pomocí kódu PIN

Chcete-li získat kód PIN SIM karty, obraťte se na poskytovatele bezdrátových služeb.
Poznámka: Pokud zadáte třikrát nesprávné číslo PIN SIM karty, karta nebude funkční.
1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na možnost Zařízení > Upřesnit nastavení systému > SIM karta.
3. Stiskněte klávesu

> Aktivovat zabezpečení.

4. Zadejte číslo PIN SIM karty.
5. Stiskněte na klávesnici klávesu .