BlackBerry Bold 9650 - Telefonní seznam SIM karty

background image

Telefonní seznam SIM karty

Pokud váš poskytovatel bezdrátových služeb nastavil SIM kartu pro tuto službu pomocí telefonního seznamu SIM
karty, můžete použít telefonní seznam SIM karty, kterou jste přidali na SIM kartu. Telefonní seznam SIM karty se liší
od seznamu kontaktů v zařízení BlackBerry®. Pokud měníte SIM karty, kontakty v telefonním seznamu SIM karty se
změní.

Do telefonního seznamu SIM karty můžete přidat záznamy ADN. Můžete také vyhledávat záznamy ADN nebo SDN.
Záznamy ADN se zobrazí obyčejným písmem, záznamy SDN tučným písmem.