BlackBerry Bold 9650 - Ukládání textových zpráv na SIM kartu

background image

Ukládání textových zpráv na SIM kartu

V závislosti na poskytovateli bezdrátových služeb a na bezdrátové síti nemusí být tato funkce podporována.

Pokud je v zařízení BlackBerry® vložena SIM karta a je nastavena k ukládání textových zpráv, budou se textové
zprávy i nadále zobrazovat v aplikaci Zprávy.

1. Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Zprávy.
2. Stiskněte klávesu

> Možnosti > Textové zprávy.

3. Změňte pole Nechat zprávy na SIM kartě na hodnotu Ano.
4. Stiskněte klávesu

> Uložit.

Chcete-li ukládání textových zpráv na SIM kartu ukončit, změňte pole Nechat zprávy na SIM kartě na hodnotu Ne.
Změníte-li nastavení v tomto poli na hodnotu Ne, textové zprávy se ze SIM karty odstraní.