BlackBerry Bold 9650 - Změna čísla PIN SIM karty

background image

Změna čísla PIN SIM karty

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na možnost Zařízení > Upřesnit nastavení systému > SIM karta.
3. Stiskněte klávesu

> Změnit kód PIN2.

Uživatelská příručka

SIM karta

263