BlackBerry Bold 9650 - Změna zobrazení jména pro telefonní číslo

background image

Změna zobrazení jména pro telefonní číslo

Pokud SIM karta podporuje více telefonních čísel, lze přizpůsobit zobrazení jména pro telefonní čísla.
1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na možnost Zařízení > Upřesnit nastavení systému > SIM karta.
3. Zvýrazněte telefonní číslo.
4. Stiskněte klávesu

> Upravit telefonní číslo SIM karty.

5. Zadejte zobrazení jména pro telefonní číslo.
6. Stiskněte na klávesnici klávesu .

Uživatelská příručka

SIM karta

262