BlackBerry Bold 9650 - Správa souborů a příloh

background image

Správa souborů a příloh

Zobrazení vlastností souboru

Můžete zobrazit velikost, autora, datum vytvoření a další vlastnosti souboru.
1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Média nebo na ikonu Soubory.
2. Najděte a zvýrazněte soubor.
3. Stiskněte klávesu

> Vlastnosti.

Přesunutí, přejmenování nebo odstranění souboru

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Média nebo na ikonu Soubory.
2. Najděte a zvýrazněte soubor.
3. Stiskněte klávesu

.

• Chcete-li přesunout soubor, klikněte na možnost Vyjmout. Přejděte k umístění. Klikněte na možnost Vložit.
• Chcete-li přejmenovat soubor, klikněte na možnost Přejmenovat. Zadejte název souboru. Klikněte na

možnost Uložit.

• Chcete-li odstranit soubor, klikněte na možnost Odstranit.

Otevření souboru ve formátu PDF chráněného heslem

Chcete-li provést tento úkol, musí váš e-mailový účet používat službu BlackBerry® Internet Service nebo server
BlackBerry® Enterprise Server, které tuto funkci podporují. Další informace získáte u poskytovatele bezdrátových
služeb nebo správce.
1. Když se v souboru .pdf zobrazí zpráva „Dokument je chráněn heslem“, stiskněte klávesu

.

2. Stiskněte klávesu

> Heslo.

3. Zadejte heslo.
4. Stiskněte na klávesnici klávesu .
5. Stiskněte klávesu

> Načíst > Ano.

Zobrazení sledovaných změn v dokumentu

V dokumentu stiskněte klávesu

> Zobrazit změny.

Chcete-li skrýt sledované změny, stiskněte klávesu

> Skrýt změny.

Uživatelská příručka

Soubory

121

background image

Zobrazení obsahu dokumentu

V závislosti na typu dokumentu nemusí být možné zobrazit obsah.

V dokumentu stiskněte klávesu

> Obsah.

Chcete-li se přesunout na určité záhlaví, klikněte ne něj. Klikněte na možnost Vynechat.

Pohyb v tabulce

V tabulce stiskněte klávesu

.

• Chcete-li se přesunout na určitou buňku, klikněte na možnost Přejít na buňku. Zadejte souřadnice buňky.

Stiskněte na klávesnici klávesu .

• Chcete-li přepnout mezi listy, klikněte na možnost Další list nebo Předcházející list.
• Chcete-li zobrazit seznam listů, klikněte na možnost Obsah.
• Chcete-li se přesunout na určitý list, klikněte na možnost Obsah. Klikněte na list. Klikněte na možnost

Zobrazit.

Zobrazení obsahu buňky

V tabulce klikněte na buňku tabulky.

Změna šířky sloupce

V tabulce proveďte jednu z následujících akcí:

• Chcete-li změnit šířku sloupce, klikněte na záhlaví sloupce. Klikněte na velikost.
• Chcete-li zobrazit veškerý text ve sloupci, klikněte na záhlaví sloupce. Klikněte na možnost Přizpůsobit

obrazovce.

• Chcete-li změnit šířku všech sloupců v tabulce, klikněte na záhlaví sloupce bez označení v levém horním rohu

tabulky. Klikněte na velikost.

• Chcete-li změnit velikost sloupce pro všechny tabulky, stiskněte klávesu

> Možnosti. Změňte pole Šířka

sloupce. Stiskněte klávesu

> Uložit.

Nastavení možností zobrazení pro tabulku

1. V tabulce stiskněte klávesu

> Možnosti.

• Chcete-li v tabulce zobrazit mřížku, změňte pole Zobrazit mřížku na hodnotu Ano.
• Chcete-li označit řádky tabulky čísly a sloupce písmeny, změňte pole Zobrazit popisky na hodnotu Ano.

2. Stiskněte klávesu

> Uložit.

Uživatelská příručka

Soubory

122

background image

Pohyb mezi stránkami ve vícestránkovém souboru .tif

Ve vícestránkovém souboru .tif stiskněte klávesu

.

• Chcete-li zobrazit seznam stránek ve vícestránkovém souboru .tif, klikněte na možnost Obsah.
• Chcete-li se přesunout na určitou stránku ve vícestránkovém souboru .tif, klikněte na možnost Obsah.

Klikněte na stránku. Klikněte na možnost Zobrazit.

• Chcete-li přepnout mezi stránkami ve vícestránkovém souboru .tif, klikněte na možnost Další stránka nebo

Předchozí stránka.

Přepínání zobrazení prezentace

V prezentaci stiskněte klávesu

.

• Chcete-li zobrazit pouze text, klikněte na položku Zobrazit text.
• Chcete-li zobrazit text a snímky, klikněte na položku Zobrazit oba.

Chcete-li sledovat prezentaci v původním formátu, klikněte na položku Zobrazit snímky.

Přepínání prezentací

V prezentaci stiskněte klávesu

> Další prezentace nebo Předchozí prezentace.

Otočení nebo přiblížení či oddálení obrázku prezentace

Při sledování prezentace v režimu zobrazení obrázků stiskněte klávesu

.

• Chcete-li obrázek prezentace otočit, klikněte na možnost Otočit.
• Chcete-li obrázek prezentace přiblížit či oddálit, klikněte na možnost Přiblížit nebo Oddálit.
• Chcete-li obnovit původní velikost obrázku prezentace, stiskněte klávesu

> Přizpůsobit obrazovce.

Uložení obrázku prezentace

1. Při sledování prezentace v režimu zobrazení obrázků stiskněte klávesu

> Uložit obrázek.

2. Zadejte název souboru.
3. Klikněte na tlačítko Uložit.