BlackBerry Bold 9650 - Základní informace o souborech

background image

Základní informace o souborech

Soubory a přílohy

Přílohy můžete zobrazovat, stahovat a ukládat do paměti zařízení BlackBerry® nebo na paměťovou kartu. Pokud e-
mailový účet používá server BlackBerry® Enterprise Server, který podporuje přístup k souborům ve firemní síti,
můžete zobrazit náhledy souborů z firemní sítě a uložit tyto soubory do svého zařízení nebo je připojit přímo k e-
mailovým zprávám, aniž byste je museli stáhnout. K zobrazení seznamu všech souborů, které jsou uloženy
v zařízení, můžete použít aplikaci Soubory. Ze svého zařízení můžete také přejmenovávat, přesouvat a odstraňovat
soubory ve firemní síti.

K provedení změn ve stažených přílohách nebo souborech můžete použít aplikace pro úpravy od jiných dodavatelů
(jako je Documents To Go®), které jsou určeny k použití v zařízeních BlackBerry.

Otevření souboru nebo přílohy

Chcete-li provést tento úkol, musí váš e-mailový účet používat službu BlackBerry® Internet Service nebo server
BlackBerry® Enterprise Server, které tuto funkci podporují. Další informace získáte u poskytovatele bezdrátových
služeb nebo správce.

1. Ve zprávě, pozvání na schůzku nebo položce kalendáře stiskněte klávesu

.

2. V případě potřeby klikněte na položku Zobrazit informace o příloze.
3. Klikněte na položku Otevřít přílohu.
4. V případě potřeby klikněte na přílohu na obrazovce Přílohy.
5. V případě potřeby vyberte možnost v dialogovém okně.

Související informace

Nelze zapnout informační zprávy, 116

Uložení souboru nebo přílohy

Chcete-li provést tento úkol, musí váš e-mailový účet používat službu BlackBerry® Internet Service nebo server
BlackBerry® Enterprise Server, které tuto funkci podporují. Další informace získáte u poskytovatele bezdrátových
služeb nebo správce.

1. Ve zprávě, v položce kalendáře nebo na webové stránce proveďte jednu z následujících akcí:

• Jestliže je ve zprávě nebo položce kalendáře pouze jedna příloha, stiskněte klávesu

.

• Obsahuje-li zpráva nebo položka kalendáře více příloh, zvýrazněte požadovanou přílohu. Stiskněte klávesu

.

Uživatelská příručka

Soubory

118

background image

• Pokud stahujete soubor z webové stránky, stiskněte klávesu

.

2. Klikněte na položku Stáhnout přílohu nebo Stáhnout soubor.
3. Zvýrazněte složku, do které chcete uložit soubor nebo přílohu.
4. Stiskněte klávesu

> Vybrat zde.

Chcete-li stahování přílohy zastavit, pak přílohu, kterou stahujete, ve zprávě zvýrazněte. Stiskněte klávesu

>

Zrušit stahování.

Vyhledání souboru uloženého v zařízení

1. Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Média.
2. Stiskněte klávesu

> Prozkoumat.

3. Přejděte k požadovanému souboru.

Chcete-li soubor zobrazit, klikněte na něj. V závislosti na typu souboru se soubor nemusí objevit v původním
formátu.

Související informace

Soubory a přílohy, 95
Vyhledání souboru uloženého ve firemní síti, 119

Vyhledání souboru uloženého ve firemní síti

Chcete-li provést tento úkol, musí váš pracovní e-mailový účet používat server BlackBerry® Enterprise Server, který
tuto funkci podporuje. Další informace získáte u správce.

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Soubory.
2. Do pole Přejít na zadejte cestu k souboru.
3. V případě potřeby zadejte pověřovací údaje, které používáte pro připojení do firemní sítě.

Chcete-li soubor zobrazit, klikněte na něj. V závislosti na typu souboru se soubor nemusí objevit v původním
formátu.

Související informace

Soubory a přílohy, 95
Vyhledání souboru uloženého v zařízení, 119

Uložení souboru z firemní sítě do zařízení

Chcete-li provést tento úkol, musí váš pracovní e-mailový účet používat server BlackBerry® Enterprise Server, který
tuto funkci podporuje. Další informace získáte u správce.

Pokud do zařízení BlackBerry ukládáte soubor z firemní sítě, uloží se v původním formátu.
1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Soubory.
2. Najděte a zvýrazněte soubor.
3. Stiskněte klávesu

> Kopírovat.

Uživatelská příručka

Soubory

119

background image

4. Přejděte k umístění.
5. Klikněte na složku.
6. Stiskněte klávesu

> Vložit.

Související informace

Vyhledání souboru uloženého ve firemní síti, 119
Odeslání souboru jako přílohy, 96

Odeslání souboru jako přílohy

Chcete-li provést tento úkol, musí váš e-mailový účet používat službu BlackBerry® Internet Service nebo server
BlackBerry® Enterprise Server, které tuto funkci podporují. Další informace získáte u poskytovatele bezdrátových
služeb nebo správce.

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Média nebo na ikonu Soubory.
2. Najděte a zvýrazněte soubor.
3. Stiskněte klávesu

> Odeslat.

4. Klikněte na typ zprávy.

Související informace

K textové zprávě nelze připojit soubor, 116

Otevření odkazu v souboru nebo příloze

Některé soubory mohou obsahovat odkazy na vložený obsah, jako jsou tabulky, obrázky, poznámky pod čarou,
textová pole nebo komentáře.
1. Zvýrazněte odkaz v souboru.
2. Stiskněte klávesu

> Získat odkaz nebo Načíst.

Do souboru se vrátíte stisknutím klávesy

.

Nastavení možností písma pro soubor nebo přílohu

1. V souboru nebo příloze stiskněte klávesu

> Možnosti.

2. Změna polí písma.
3. Stiskněte klávesu

> Uložit.

Uživatelská příručka

Soubory

120