BlackBerry Bold 9650 - Základy správy připojení

background image

Základy správy připojení

Kontrola bezdrátových sítí, ke kterým se zařízení připojuje

Typy sítí, ke kterým se zařízení může připojit, můžete zkontrolovat v zařízení nebo navštívíte-li webovou stránku

www.blackberry.com/go/devices

, kde jsou uvedeny specifikace funkcí daného modelu zařízení. Uvedené typy sítí

neodráží síťová připojení, ale pouze možnost připojení k těmto sítím s daným modelem zařízení.

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na možnost Zařízení > Informace o verzích zařízení. Typy sítí, ke kterým se zařízení může připojit,

jsou uvedeny v závorkách za modelem zařízení.

Další informace o bezdrátových sítích, ke kterým se zařízení BlackBerry® může připojit, naleznete v brožuře
Bezpečnostní informace a informace o produktu pro vaše zařízení.

Indikátor bezdrátového pokrytí

Indikátory v pravém horním rohu domovské obrazovky zobrazují úroveň bezdrátového pokrytí pro oblast, v níž
používáte zařízení BlackBerry®. Více informací o oblastech s bezdrátovým pokrytím získáte u poskytovatele
bezdrátových služeb.

Indikátor

Popis

Poskytuje informace o síle bezdrátového signálu. Silný signál je indikován
třemi nebo více proužky. Zobrazení redukovaného signálu může naznačovat
zvýšený výstupní výkon zařízení, protože se pokouší připojit ke slabému
signálu.

1XEV, 1X, 3G , EDGE, GPRS,
NXTL, MIKE nebo NTWK

Jste připojeni k mobilní síti a můžete používat funkce, jako je zasílání zpráv
e-mailem a prohlížení internetu. Pokud nevidíte některý z výše uvedených
indikátorů, můžete se nacházet v oblasti s omezeným bezdrátovým pokrytím,
kde nejsou některé funkce dostupné (možná budete moci pouze uskutečnit
telefonní hovor nebo odesílat a přijímat textové zprávy).
Můžete volat pouze na čísla tísňového volání.

Nacházíte se v oblasti, kde není bezdrátové pokrytí.

Připojení k mobilní síti je vypnuté.

Uživatelská příručka

Správa připojení

228

background image

Indikátor

Popis

Jste připojeni k síti Wi-Fi® a můžete používat služby zařízení BlackBerry,
jako je zasílání zpráv e-mailem a prohlížení internetu přes připojení k síti Wi-
Fi.
Vaše připojení Wi-Fi je zapnuté, nejste však připojeni k síti Wi-Fi, nebo jste
připojeni k síti Wi-Fi, ale nemáte přístup ke službám zařízení BlackBerry, jako
je zasílání zpráv e-mailem a prohlížení internetu přes připojení k síti Wi-Fi.
Připojení Bluetooth® je zapnuté a jste připojeni k zařízení s podporou
technologie Bluetooth.
Připojení Bluetooth je zapnuté, ale nejste připojeni k zařízení s podporou
technologie Bluetooth.

Související informace

Informace o tísňovém volání a o režimu zpětného tísňového volání, 45

Zapnutí nebo vypnutí připojení k síti

Na některých místech, například v letadle či v nemocnici, byste připojení k síti měli nechat vypnuté. Více informací
naleznete Bezpečnostní informace a informace o produktu dodávané se zařízením BlackBerry®.
Na domovské obrazovce klikněte do oblasti připojení v horní části obrazovky nebo klikněte na ikonu Správa
připojení
.

• Chcete-li zapnout připojení k síti, zaškrtněte políčko vedle typu připojení.
• Chcete-li připojení k síti vypnout, zrušte zaškrtnutí políčka vedle typu připojení.
• Chcete-li zapnout dříve zapnutá připojení k síti, klikněte na položku Obnovit připojení.

Související informace

Nelze se připojit k síti Wi-Fi, 241
Nelze se připojit k mobilní síti, 234

Vypínání a zapínání datových služeb a nastavení možností roamingu

V závislosti na vašem plánu bezdrátových služeb můžete v zařízení BlackBerry® vypnout datové služby (e-mailové
zprávy, zprávy PIN, textové zprávy s přílohami a službu prohlížeče) tak, aby zůstaly dostupné pouze základní
textové zprávy a telefon. Je také možné nastavit zařízení tak, aby vypnulo datové služby při roamingu. Další
informace získáte u poskytovatele bezdrátových služeb.
1. Na domovské obrazovce klikněte do oblasti připojení v horní části obrazovky nebo klikněte na ikonu Správa

připojení.

2. Klikněte na položku Možnosti mobilní sítě.
3. Proveďte jednu z následujících akcí:

• Chcete-li datové služby vypnout nebo zapnout, změňte nastavení v poli Datové služby.
• Chcete-li datové služby vypnout nebo zapnout pouze při roamingu, změňte nastavení v poli Při roamingu.

Uživatelská příručka

Správa připojení

229

background image

• Chcete-li, aby byla při roamingu zobrazena výzva, která vám umožní zapnout nebo vypnout datové služby,

změňte hodnotu v poli Při roamingu na Výzva.

4. Stiskněte klávesu

> Zavřít.

Související informace

Nelze se připojit k mobilní síti, 234

Kontrola stavu síťových připojení a služeb

1. Na domovské obrazovce klikněte do oblasti připojení v horní části obrazovky nebo klikněte na ikonu Správa

připojení.

2. Klikněte na položku Stav služeb.