BlackBerry Bold 9650 - Konflikty synchronizace

background image

Konflikty synchronizace

Ke konfliktům synchronizace dochází při změně téže e-mailové zprávy nebo položky dat organizátoru v zařízení
BlackBerry® a v e-mailové aplikaci v počítači.

Pokud e-mailové zprávy slučujete pomocí bezdrátového slučování e-mailů v zařízení, lze nastavit, zda mají mít při
konfliktu slučování e-mailu přednost e-mailové zprávy v zařízení nebo v počítači.

Uživatelská příručka

Synchronizace

300

background image

Pokud synchronizujete data organizátoru pomocí bezdrátové synchronizace dat, při konfliktu synchronizace dat
budou mít před daty organizátoru v zařízení přednost data organizátoru v počítači.

Společnost Research In Motion doporučuje pravidelně vytvářet a ukládat do počítače záložní soubor, obzvláště před
aktualizací softwaru. Udržování aktuálního záložního souboru ve vašem počítači umožňuje obnovu dat zařízení
v případě, že dojde ke ztrátě, krádeži nebo poškození zařízení z neočekávaných důvodů.

Související informace

Synchronizace dat organizátoru přes bezdrátovou síť, 174
Po synchronizaci se některé znaky v záznamech kalendáře nezobrazují správně, 177