BlackBerry Bold 9650 - Odstraňování problémů: Synchronizace

background image

Odstraňování problémů: Synchronizace

E-mailové zprávy nejsou přes bezdrátovou síť slučovány

Zkuste následující kroky:

Ověřte, zda je zařízení BlackBerry® připojeno k bezdrátové síti.

Ověřte, zda je zapnuto bezdrátové slučování e-mailu.

Proveďte sloučení e-mailu ručně. Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Zprávy. Stiskněte klávesu

>

Sloučit nyní.

Data organizátoru se nesynchronizují přes bezdrátovou síť

Zkuste následující kroky:

• Ověřte, zda je zařízení BlackBerry® připojeno k bezdrátové síti.
• Zkontrolujte, zda je v aplikaci Kontakty, Kalendář, Úkoly a Poznámkový blok zapnuta bezdrátová

synchronizace dat.

• Pokud používáte službu BlackBerry® Internet Service, musíte k synchronizaci dat kalendáře používat

synchronizační nástroj aplikace BlackBerry® Desktop Software. Další informace naleznete v nápovědě
aplikace BlackBerry Desktop Software.

Data z pole v seznamu kontaktů se nezobrazují v počítači

Data z vlastního pole v seznamu kontaktů lze synchronizovat pouze s textovým polem v aplikaci elektronické pošty
v počítači. Nemůžete například přidat datum narození kontaktu do vlastního pole v seznamu kontaktů v zařízení
BlackBerry® a synchronizovat je s aplikací elektronické pošty v počítači, protože pole datum narození je v aplikaci
elektronické pošty v počítači datové pole.

Související informace

Vytvoření vlastního pole pro kontakt, 179

Uživatelská příručka

Synchronizace

302

background image

Po synchronizaci se některé znaky v záznamech kalendáře
nezobrazují správně

Pokud v zařízení BlackBerry® při plánování událostí nebo schůzek vložíte speciální znaky nebo diakritická
znaménka, nemusí váš počítač tyto znaky podporovat.
V počítači ověřte, zda používáte správnou výchozí kódovou stránku a zda máte nainstalovanou podporu správného
písma. Další informace naleznete v dokumentaci k operačnímu systému počítače.

Společnost Research In Motion doporučuje pravidelně vytvářet a ukládat do počítače záložní soubor, obzvláště před
aktualizací softwaru. Udržování aktuálního záložního souboru ve vašem počítači umožňuje obnovu dat zařízení
v případě, že dojde ke ztrátě, krádeži nebo poškození zařízení z neočekávaných důvodů.

Související informace

Synchronizace dat organizátoru přes bezdrátovou síť, 174
Konflikty synchronizace, 80

Nedostávám e-maily z osobních složek v počítači

Pokud je zařízení BlackBerry® spojeno Microsoft® Outlook® s e-mailovým účtem , musíte pro slučování e-mailů
v osobních složkách použít synchronizační nástroj v aplikaci BlackBerry® Desktop Software. Další informace
naleznete v nápovědě aplikace BlackBerry Desktop Software

Uživatelská příručka

Synchronizace

303