BlackBerry Bold 9650 - Správa konfliktů sloučení e-mailu

background image

Správa konfliktů sloučení e-mailu

Možnost Při konfliktech lze nastavit pro každou e-mailovou adresu spojenou se zařízením BlackBerry®.
1. Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Zprávy.
2. Stiskněte klávesu

> Možnosti > Sloučení e-mailu.

3. Pokud se zobrazí pole Služby zpráv, nastavte toto pole na příslušný e-mailový účet.
4. Změňte hodnotu v poli Při konfliktech.
5. Stiskněte klávesu

> Uložit.