BlackBerry Bold 9650 - Synchronizace

background image

Synchronizace

Synchronizace

Funkce synchronizace dat organizátoru je určena pro synchronizaci dat organizátoru (kontakty, záznamy kalendáře,
úkoly a poznámky) mezi zařízením smartphone BlackBerry® účastníka a aplikací elektronické pošty v počítači
prostřednictvím bezdrátové sítě.

Funkce bezdrátového slučování e-mailu je určena pro slučování e-mailových zpráv mezi zařízením smartphone
účastníka a e-mailovou aplikací v počítači prostřednictvím bezdrátové sítě. Pokud účastník uloží nebo odstraní e-
mailové zprávy v zařízení smartphone, tyto e-mailové zprávy by měly být uloženy nebo odstraněny také v aplikaci
elektronické pošty. Stejně tak by se měly projevit v zařízení smartphone všechny změny, které účastníci provedou
v e-mailových zprávách v aplikaci elektronické pošty.

Ve vzácných případech, kdy zařízení smartphone nerozpozná pole v kontaktu, záznamu kalendáře nebo e-mailovém
účtu, nelze některá data nebo e-mailové zprávy synchronizovat nebo sloučit.

Pokud není bezdrátová synchronizace nebo bezdrátové slučování e-mailu pro zařízení smartphone dostupné nebo
účastník tyto funkce vypnul, lze pro synchronizaci dat organizátoru a emailových zpráv použít synchronizační nástroj
aplikace BlackBerry® Desktop Software. Další informace naleznete v nápovědě v aplikaci BlackBerry Desktop
Software.

Společnost Research In Motion doporučuje pravidelně vytvářet a ukládat do počítače záložní soubor, obzvláště před
aktualizací softwaru. Udržování aktuálního záložního souboru ve vašem počítači umožňuje obnovu dat zařízení
v případě, že dojde ke ztrátě, krádeži nebo poškození zařízení z neočekávaných důvodů.