BlackBerry Bold 9650 - Synchronizace dat organizátoru přes bezdrátovou síť

background image

Synchronizace dat organizátoru přes bezdrátovou síť

Společnost Research In Motion doporučuje pravidelně vytvářet a ukládat do počítače záložní soubor, obzvláště před
aktualizací softwaru. Udržování aktuálního záložního souboru ve vašem počítači umožňuje obnovu dat zařízení
v případě, že dojde ke ztrátě, krádeži nebo poškození zařízení z neočekávaných důvodů.

1. V aplikaci Kontakty, Kalendář, Úkoly nebo Poznámkový blok stiskněte klávesu

> Možnosti.

2. V případě potřeby klikněte na kalendář nebo seznam kontaktů.
3. Zaškrtněte políčko Bezdrátová synchronizace.
4. Stiskněte klávesu

> Uložit.

Pokud používáte službu BlackBerry® Internet Service, musíte k synchronizaci dat kalendáře používat synchronizační
nástroj aplikace BlackBerry® Desktop Software. Další informace naleznete v nápovědě v aplikaci BlackBerry
Desktop Software.

Související informace

Po synchronizaci se některé znaky v záznamech kalendáře nezobrazují správně, 177
Konflikty synchronizace, 80