BlackBerry Bold 9650 - Vyprázdnění složky odstraněné pošty v počítači ze zařízení

background image

Vyprázdnění složky odstraněné pošty v počítači ze zařízení

Chcete-li provést tento úkol, musí váš pracovní e-mailový účet používat server BlackBerry® Enterprise Server, který
tuto funkci podporuje. Další informace získáte u správce.

1. Na domovské obrazovce klikněte na ikonu Zprávy.
2. Stiskněte klávesu

> Možnosti > Sloučení e-mailu.

3. Pokud se zobrazí pole Služby zpráv, nastavte toto pole na příslušný e-mailový účet.
4. Stiskněte klávesu

> Vymazat odstraněné položky.