BlackBerry Bold 9650 - Nastavení přijímače GPS ke sledování pohybu

background image

Nastavení přijímače GPS ke sledování pohybu

Chcete-li provést tento úkol a nemáte k dispozici interní přijímač GPS, zařízení BlackBerry® musí být spárováno
s přijímačem GPS podporujícím technologii Bluetooth.

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na možnost Zařízení > Nastavení určení polohy.

Uživatelská příručka

Technologie GPS

213

background image

3. Změňte pole Zdroj GPS.
4. Stiskněte klávesu

> Uložit.