BlackBerry Bold 9650 - Odstraňování problémů: Technologie GPS

background image

Odstraňování problémů: Technologie GPS

Technologie GPS nefunguje

Pokuste se provést následující kroky:

• Pokud se nacházíte venku, běžte dál od budov a umístěte zařízení pod volnou oblohu.
• Pokud se nacházíte v místnosti, běžte blíže k oknu.
• Pokud jste zařízení BlackBerry® sdružili s přijímačem GPS podporujícím technologii Bluetooth®, přesvědčte

se, zda je přijímač GPS podporující technologii Bluetooth zapnutý.

• Pokud technologii GPS používáte poprvé, vyčkejte chvíli, než vaše zařízení získá informace o vaší poloze

GPS.

Uživatelská příručka

Technologie GPS

215