BlackBerry Bold 9650 - Technologie GPS

background image

Technologie GPS

V závislosti na poskytovateli bezdrátových služeb nemusí být tato funkce podporována.

Technologie GPS

V závislosti na poskytovateli bezdrátových služeb nemusí být tato funkce podporována.

Můžete využít technologii GPS v zařízení BlackBerry® ke zjištění vaší polohy GPS, popřípadě můžete používat
aplikace nebo služby založené na poloze. Aplikace založené na umístění mohou například použít vaši polohu GPS
k poskytování směrových pokynů pro řízení.

V případě, že vaše zařízení není vybaveno interním přijímačem GPS nebo váš operátor nepodporuje polohové
služby a vy si přejete technologii GPS využívat, můžete své zařízení BlackBerry sdružit s přijímačem GPS
podporujícím technologii Bluetooth®. Další informace získáte u poskytovatele bezdrátových služeb.

Pokud je zařízení připojeno k síti CDMA a uskutečníte tísňové volání nebo je zařízení v režimu zpětného tísňového
volání, tísňový operátor může využít technologii GPS ke zjištění vaší polohy.
Poznámka: V případě nouze vždy poskytněte tísňovému operátorovi co nejvíce informací. Tísňoví operátoři nemusí
být schopni určit vaši přibližnou polohu pouze pomocí technologie GPS.