BlackBerry Bold 9650 - Vypnutí podpory určení polohy

background image

Vypnutí podpory určení polohy

V závislosti na poskytovateli bezdrátových služeb a na bezdrátové síti nemusí být tato funkce podporována. Při
výchozím nastavení je podpora určení polohy zapnutá, aby se zvýšila výkonnost technologie GPS. Po zapnutí
podpory určení polohy se zařízení BlackBerry® pravidelně připojuje k centrálnímu serveru, čímž se mohou zvýšit
poplatky za datové služby. Chcete-li zabránit těmto poplatkům, můžete podporu určení polohy vypnout, ale pak
může trvat déle, než zařízení získá údaje GPS o vaší poloze. Další informace získáte u svého poskytovatele
bezdrátových služeb.
1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na možnost Zařízení > Nastavení určení polohy.

• Chcete-li vypnout podporu určení polohy, změňte pole Podpora určení polohy na hodnotu Deaktivováno.
• Chcete-li vypnout podporu určení polohy při roamingu, změňte pole Podpora určení polohy na hodnotu

Deaktivováno při roamingu.

3. Stiskněte klávesu

> Uložit.

Uživatelská příručka

Technologie GPS

214