BlackBerry Bold 9650 - Zapnutí technologie GPS

background image

Zapnutí technologie GPS

V závislosti na modelu zařízení BlackBerry® a na bezdrátové síti nemusí být tato funkce podporována.

Poznámka: Možnosti GPS, které se zobrazují na zařízení, se mohou nepatrně lišit od možností, které jsou uvedeny
v této úloze.
1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na možnost Zařízení > Nastavení určení polohy.
3. Změňte pole Služby určení polohy na hodnotu Určení polohy zapnuto.
4. Stiskněte klávesu

> Uložit.

Chcete-li technologii GPS vypnout, změňte pole Služby určení polohy na hodnotu Určení polohy vypnuto.