BlackBerry Bold 9650 - Zjištění polohy pomocí systému GPS

background image

Zjištění polohy pomocí systému GPS

V závislosti na poskytovateli bezdrátových služeb a na bezdrátové síti nemusí být tato funkce podporována. Pokud
vaše zařízení BlackBerry® nemá interní přijímač GPS a chcete provést tento úkol, zařízení musí být spárování
s přijímačem GPS podporujícím technologii Bluetooth®.

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na možnost Zařízení > Nastavení určení polohy.
3. Stiskněte klávesu

> Obnovit GPS.

Zobrazí se souřadnice zeměpisné délky a šířky vaší aktuální polohy.