BlackBerry Bold 9650 - Hlasová pošta

background image

Hlasová pošta

Informace o pozdravu vaší hlasové pošty a heslu hlasové pošty

V závislosti na poskytovateli bezdrátových služeb se může metoda změny pozdravu hlasové pošty nebo hesla
hlasové pošty lišit. Přístup k možnostem umožňujícím změnu pozdravu hlasové pošty a hesla hlasové pošty byste
měli získat při kontrole obsahu hlasové pošty. Další informace získáte u poskytovatele bezdrátových služeb.

Uživatelská příručka

Telefon

46

background image

Kontrola hlasové pošty

V závislosti na vašem motivu můžete mít přístup k poslechu obsahu hlasové pošty z domovské obrazovky.
1. Na domovské obrazovce stiskněte klávesu

.

2. Stiskněte klávesu

> Volání hlasové pošty.

Související informace

Nelze kontrolovat hlasovou poštu, 59

Změna čísla a hesla pro přístup do hlasové pošty

Není-li v zařízení BlackBerry® dosud nastaveno přístupové číslo hlasové pošty, můžete zadat přístupové číslo pro
jiný systém hlasové pošty.

Poznámka: Změníte-li v zařízení heslo hlasové pošty, je třeba zavolat do systému hlasové pošty a změnit tam heslo
také. V opačném případě není heslo hlasové pošty v systému hlasové pošty aktualizováno.

1. Na domovské obrazovce stiskněte klávesu Odeslat.
2. Stiskněte klávesu

> Možnosti > Hlasová pošta.

3. Zadejte přístupové číslo hlasové pošty a heslo.
4. Stiskněte klávesu

> Uložit.

Související informace

Nelze kontrolovat hlasovou poštu, 59

Změna počtu zvonění, než je hovor přesměrován do hlasové pošty

Chcete-li změnit, jak často zařízení BlackBerry® zazvoní předtím, než je hovor přesměrován do hlasové pošty, je
třeba zavolat hlasovou poštu poskytovatele bezdrátové služby. Jednotliví poskytovatelé bezdrátové pošty používají
různé systémy hlasové pošty. Další informace získáte u svého poskytovatele bezdrátových služeb.
1. Zavolejte do systému hlasové pošty svého poskytovatele bezdrátových služeb.
2. Poslechněte si nabízené možnosti a postupujte podle zvukových výzev.

Související informace

Nelze změnit počet opakování vyzvánění telefonu, 60