BlackBerry Bold 9650 - Konferenční hovory

background image

Konferenční hovory

O konferenčních hovorech

Zařízení BlackBerry® umožňuje dva typy konferenčních hovorů. Pokud jste od své organizace nebo od konferenční
služby obdrželi telefonní číslo konference, můžete si do kalendáře v zařízení nebo v počítači zadat konferenční
hovor jako schůzku. Účastníci konference, kteří vlastní zařízení BlackBerry, mohou na konferenci jednoduše vstoupit
pomocí funkce Připojit nyní (pokud ji jejich zařízení podporuje). Díky této funkci není nutné vytáčet telefonní číslo
konference ani zadávat přístupové kódy. Pokud nemáte k dispozici telefonní číslo konference, můžete sami vytvořit
konferenční hovor tak, že zavoláte libovolné účastníky a stávající hovory spojíte.

Navázání konferenčního hovoru

V závislosti na poskytovateli nebo plánu bezdrátových služeb nemusí být tato funkce podporována.

Pokud je zařízení BlackBerry® připojeno k síti CDMA, do konferenčního hovoru nelze přidat více než dva kontakty.
1. Během hovoru stiskněte klávesu

> Přidat účastníka.

2. Zadejte telefonní číslo nebo zvýrazněte kontakt.
3. Stiskněte klávesu

.

4. Během nového hovoru stiskněte klávesu

, kterou připojíte první kontakt do konferenčního hovoru.

5. Chcete-li do hovoru přidat další kontakt, zopakujte kroky 1 až 4.

Související informace

Přidržení hovoru, 43

Uživatelská příručka

Telefon

52

background image

Vytvoření odkazu na telefonní číslo pro konferenční hovor

1. Zadejte telefonní číslo pro přemostění konferenčních hovorů.
2. Zadejte znak X a přístupový kód.

Soukromý hovor během konferenčního hovoru

Tato možnost se nabízí pouze v případě, že jste vytvořili konferenční hovor spojením více hovorů. Pokud jste
konferenční hovor založili v kalendáři, kontakt odpojit nelze.

1. Během konferenčního hovoru stiskněte klávesu

> Rozdělit hovor.

2. Klikněte na kontakt.

Chcete-li se vrátit ke konferenčnímu hovoru, stiskněte klávesu

> Připojit.

Odpojení kontaktu z konferenčního hovoru

Tato možnost se nabízí pouze v případě, že jste vytvořili konferenční hovor spojením více hovorů. Pokud jste
konferenční hovor založili v kalendáři, kontakt odpojit nelze.

1. Během konferenčního hovoru stiskněte klávesu

> Přerušit hovor.

2. Klikněte na kontakt.

Opuštění konferenčního hovoru

Tato možnost se nabízí pouze v případě, že jste vytvořili konferenční hovor spojením více hovorů. Pokud jste
konferenční hovor založili v kalendáři, kontakt odpojit nelze.

Konferenční hovor, kterého se účastníte, můžete opustit. Hovor bude pokračovat bez vás. V závislosti na
poskytovateli bezdrátových služeb nemusí být tato funkce podporována.
Během konferenčního hovoru stiskněte klávesu

> Přenést nebo Přepnout