BlackBerry Bold 9650 - Možnosti telefonu

background image

Možnosti telefonu

Zapnutí vytáčení ze zamčené obrazovky

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na položku Zabezpečení > Heslo.
3. Zaškrtněte políčko Povolit odchozí hovory, pokud jsou blokované.
4. Stiskněte klávesu

> Uložit.

Řazení telefonních čísel nebo kontaktů na obrazovce Telefon

1. Na domovské obrazovce stiskněte klávesu

.

2. Stiskněte klávesu

> Možnosti > Protokoly a seznamy hovorů.

• Chcete-li telefonní čísla nebo kontakty řadit podle četnosti používání, nastavte pole Zobrazení telefonního

seznamu na hodnotu Nejčastější.

• Chcete-li kontakty řadit abecedně podle jména kontaktu, nastavte pole Zobrazení telefonního seznamu na

hodnotu Jméno.

• Chcete-li telefonní čísla nebo kontakty řadit podle posledního použití, změňte pole Zobrazení telefonního

seznamu na hodnotu Poslední.

3. Stiskněte klávesu

> Uložit.

Skrytí nebo zobrazení telefonního čísla při hovoru

Bezdrátová síť může přepsat možnost, kterou jste vybrali.
1. Na domovské obrazovce stiskněte klávesu

.

2. Stiskněte klávesu

> Možnosti > Nastavení příchozích hovorů.

• Chcete-li při volání skrývat své telefonní číslo, v poli Omezit moji identitu nastavte hodnotu Vždy.
• Chcete-li při volání zobrazovat své telefonní číslo, v poli Omezit moji identitu nastavte hodnotu Nikdy.
• Chcete-li rozhodnutí o skrytí nebo zobrazení telefonního čísla ponechat na bezdrátové síti, v poli Omezit moji

identitu nastavte hodnotu Závislé na síti.

3. Stiskněte klávesu

> Uložit.

Vypnutí výzvy zobrazované před odstraněním položek

Výzvu, která se zobrazuje před odstraněním zpráv, protokolů hovorů, kontaktů, položek kalendáře, úkolů, poznámek
nebo hesel, můžete vypnout.
1. Na domovské obrazovce klikněte na ikonu aplikace, která vás vyzývá před odstraněním položek.
2. Stiskněte klávesu

> Možnosti.

3. V případě potřeby klikněte na položku Obecné možnosti.

Uživatelská příručka

Telefon

56

background image

4. Zrušte zaškrtnutí políčka Potvrdit odstranění.
5. Stiskněte klávesu

> Uložit.

Změna způsobu přijímání nebo ukončování hovorů pomocí pouzdra

1. Na domovské obrazovce stiskněte klávesu

.

2. Stiskněte klávesu

> Možnosti > Nastavení příchozích hovorů.

• Chcete-li hovory přijímat automaticky vyjmutím zařízení BlackBerry® z pouzdra, změňte nastavení v poli

Automaticky přijímat hovory na možnost Mimo pouzdro.

• Chcete-li zrušit automatické přijímání hovorů při vyjmutí zařízení z pouzdra, změňte nastavení v poli

Automaticky přijímat hovory na možnost Nikdy.

• Chcete-li hovory ukončovat automaticky vložením zařízení do pouzdra, změňte nastavení v poli Automaticky

ukončovat hovory na možnost Do pouzdra.

• Chcete-li zastavit ukončování hovorů automaticky vložením zařízení do pouzdra, změňte nastavení v poli

Automaticky ukončovat hovory na možnost Nikdy.

3. Stiskněte klávesu

> Uložit.

Vynulování měřiče času

Měřič času poskytuje údaje o odhadované době hovorů. Další informace o přesné době hovoru vám podá váš
poskytovatel bezdrátových služeb.
1. Na domovské obrazovce stiskněte klávesu

.

2. Stiskněte klávesu

> Stav > Poslední hovor nebo Hovory celkem > Vynulovat měřič času.

3. Stiskněte klávesu

> Uložit.

Podpora TTY

Pokud zapnete podporu TTY a připojíte své zařízení BlackBerry® k zařízení TTY, které pracuje rychlostí 45,45 bitů
za sekundu, můžete telefonovat na zařízení TTY a přijímat od nich hovory. Zařízení BlackBerry přijaté hovory
konvertuje do textu, který lze přečíst na zařízení TTY.

Používá-li vaše zařízení TTY pro náhlavní soupravu 2,5mm konektor jack, musíte pro připojení zařízení TTY
k zařízení BlackBerry použít adaptér. Chcete-li získat adaptér, který pro použití s vaším modelem zařízení
BlackBerry schválila společnost Research In Motion, navštivte webové stránky

www.shopblackberry.com

.

Zapnutí podpory TTY

1. Na domovské obrazovce stiskněte klávesu

.

2. Stiskněte klávesu

> Možnosti > TTY.

3. V poli Režim TTY nastavte hodnotu Ano.
4. Stiskněte klávesu

> Uložit.

V oddílu připojení v horní části domovské obrazovky se zobrazí indikátor TTY.

Uživatelská příručka

Telefon

57

background image

Chcete-li podporu TTY vypnout, v poli Režim TTY nastavte hodnotu Ne.