BlackBerry Bold 9650 - Odstraňování problémů: Telefon

background image

Odstraňování problémů: Telefon

Nelze uskutečňovat ani přijímat hovory

Pokuste se provést následující kroky:

• Ověřte, zda je zařízení BlackBerry® připojeno k bezdrátové síti.
• Ověřte, zda plán vašich bezdrátových služeb zahrnuje telefonní a hlasové služby.
• Nelze-li uskutečňovat hovory a je zapnuta pevná volba, zkontrolujte, zda se telefonní číslo kontaktu zobrazuje

v seznamu pevné volby, nebo vypněte pevnou volbu.

• Pokud při cestě do zahraničí nezměníte možnosti vytáčení s předvolbou, vytočte celé telefonní číslo včetně

kódu země a oblasti.

Uživatelská příručka

Telefon

58

background image

• Pokud nepřijímáte hovory, zkontrolujte, zda je vypnuté blokování a předávání hovorů.
• Zařízení nebo SIM karta možná podporuje více telefonních čísel, i když máte přiděleno pouze jedno telefonní

číslo. Ověřte, zda je vaše telefonní číslo nastaveno jako aktivní telefonní číslo.

• Pokud je zařízení přiděleno více než jedno telefonní číslo, ověřte, zda je jako aktivní telefonní číslo nastaveno

číslo, ze kterého chcete uskutečňovat hovory nebo na které chcete hovory přijímat.

Související informace

Pevná volba a vytáčení s předvolbou, 50
Přidržení hovoru, přesměrování hovorů a blokování hovorů, 48
Přepnutí aktivního telefonního čísla, 55

Vlastní telefonní číslo se v aplikaci Telefon zobrazuje jako neznámé

Pokud vaše zařízení BlackBerry® používá SIM kartu, zkuste upravit telefonní číslo na SIM kartě, a změňte tak jeho
zobrazení v aplikaci Telefon.

1. Na domovské obrazovce nebo ve složce klikněte na ikonu Možnosti.
2. Klikněte na možnost Zařízení > Upřesnit nastavení systému > SIM karta.
3. Zvýrazněte telefonní číslo.
4. Stiskněte klávesu

> Upravit telefonní číslo SIM karty.

5. Zadejte vaše telefonní číslo.
6. Klikněte na tlačítko OK.

Nelze kontrolovat hlasovou poštu

Pokuste se provést následující kroky:

• Pokud je k zařízení BlackBerry® přiděleno více než jedno telefonní číslo a snažíte se zkontrolovat hlasovou

poštu pomocí klávesové zkratky, zařízení zavolá přístupové číslo hlasové pošty pro aktivní telefonní číslo.
Zkontrolujte hlasovou poštu pro alternativní telefonní číslo.

• Ke kontrole hlasové pošty potřebujete přístupové číslo hlasové pošty. Chcete-li získat přístupové číslo

hlasové pošty, obraťte se na poskytovatele bezdrátových služeb nebo správce.

Související informace

Přepnutí aktivního telefonního čísla, 55

Nelze navázat hovor pomocí hlasového příkazu

Pokuste se provést následující kroky:

• Ověřte, zda je zařízení BlackBerry® připojeno k bezdrátové síti.
• Používáte-li zařízení podporující technologii Bluetooth®, například soupravu handsfree do vozidel nebo

bezdrátovou náhlavní soupravu, zkontrolujte, zda zařízení podporující technologii Bluetooth tuto funkci
podporuje a zda je zařízení podporující technologii Bluetooth sdruženo se zařízením BlackBerry.

• Ověřte, zda je klávesnice odemknutá.

Uživatelská příručka

Telefon

59

background image

• Zkontrolujte, zda je jazyk používaný pro hlasové příkazy stejný jako jazyk hlasového vytáčení nastavený

v možnostech jazyka. Určité jazyky nemusí být podporovány.

Související informace

Technologie Bluetooth, 241
Změna jazyka pro hlasové příkazy, 62

Nelze změnit počet opakování vyzvánění telefonu

V závislosti na poskytovateli bezdrátových služeb nemusí být možné zvolit dobu, po kterou zařízení BlackBerry®
vyzvání, než je hovor přijat hlasovou poštou. Další informace získáte u poskytovatele bezdrátových služeb.

Některé funkce nejsou v zařízení dostupné

Na dostupnost určitých funkcí zařízení BlackBerry® může mít vliv řada okolností, například model zařízení a plán
vašich bezdrátových služeb.

V závislosti na plánu služeb odesílání zpráv nemusí být dostupné některé funkce nebo možnosti v možnostech
zprávy na obrazovce Předvolby e-mailu.

Pokud váš s e-mailový účet používá server BlackBerry® Enterprise Server, některé funkce nemusejí být vaší
organizací nastaveny nebo vám užívání některých funkcí nebo možností nebylo umožněno. Pokud vám správce
nějakou možnost nastavil, objeví se vedle pole možností červený indikátor zámku.

Další informace o funkcích dostupných v zařízení vám podá poskytovatel bezdrátových služeb nebo správce,
případně můžete navštívit webové stránky

www.blackberry.com/go/devices

.

Související informace

Dostupnost funkcí, 18

Uživatelská příručka

Telefon

60